Vad är Business Continuity? del 2 av 3

I den första delen av artikelserien diskuterade vi varför det är så viktigt att ha en plan för att upprätthålla kritiska verksamhetsprocesser under en kris, och i den här delen av artikelserien ska vi ta en närmare titt på vad business continuity är, och vad det inte är.

Business Continuity

Läs den första delen i serien här.

Oavsett om vi talar om stora, små eller mellan-stora företag så ger ett program för business continuity organisationen kapabilitet att säkerställa produktivitet under en kris, alternativt snabb återställning när krisen är över. På det viset ser vi till att skydda våra resurser, behålla konkurrenskraft och leva upp till gällande lagar och regler. I vissa fall kan business continuity vara det som räddar en organisation från att gå under.

Leveranskedjan är en organisations livsblod. Det här är mest uppenbart för handlare, grossister, distributörer och tillverkare, men det är även sant för alla andra typer av organisationer, oavsett om de tillhör den privata eller publika sektorn. Och även om produkten i sig är annorlunda är även tjänsteleverantörer beroende av sin leveranskedja.

Detta sammanlänkande av organisationer, industrier, till och med ekonomier, är extremt komplext. Termen leveranskedja är ett vanligt använt begrepp, men leveransnätverk eller leveranskedjesystem beskriver bättre hur detta fungerar i verkligheten. I dagens behovsdrivna leveranskedjor flödar produkter och information, ibland parallellt och på samma gång, allt för att se till att produkter och tjänster levereras i rätt kvantitet, till rätt plats och i rätt tid, till rätt kvalitet och med det ständiga kravet att allt detta ska ske kostnadseffektivt.

Att utesluta leveranskedjan från kontinuitetsplaneringen är som att utesluta artärerna som levererar livsblodet till alla verksamhetsområden vilka gör det möjligt för oss att leverera våra produkter och tjänster till kunden. Om vår planering inte innehåller strategier för att bevara eller snabbt återställa våra leveranskedjor i händelse av en kris är det i princip givet att återställningen av leveranskedjan kommer att fördröjas eller brytas helt om man tillämpar en ad-hoc metod för att lösa situationen.

Vad Business Continuity är… och inte är

Som så mycket annat i livet skiljer sig meningarna isär om vad definitionen av business continuity och disaster recovery ska vara. Jag använder till exempel de engelska termerna business continuity och disaster recovery, snarare än de svenska kontinuitetsplanering och katastrof hantering, respektive. Jag känner mig helt enkelt mer bekväm med de engelska termerna, förmodligen av ingen konstigare anledning än att jag arbetat många år i Storbritannien och det har blivit en vana.

Men, om vi ska välja en definition tror jag att följande stämmer med de flestas uppfattning:
Ett proaktivt tillvägagångssätt att se till att organisationen kan fortsätta med, alternativt snabbt återhämta, de processer som krävs för att kunna leverera varor och/eller tjänster, förmågan att ge kunder service och support, samt bibehålla organisationens livskraft före, under och efter en kris.

Om man bortser från formella definitioner så är business continuity:

  • Ett proaktivt sätt att hantera verksamhetsrisker
  • Ett program vars fokus är att skydda varumärket genom att säkerställa organisationens pålitlighet
  • Ett strategiskt ledningssystem avsett att förbättra organisationens respons vid driftstörningar orsakade av kris eller katastrof
  • En uppsättning strategier för att hålla igång de mest kritiska verksamhetsprocesserna under tiden det tar att återställa normal drift
  • Del av en mångfacetterad metod avsedd att skydda organisationen mot risker
  • Ledningens ansvar

För att gräva sig ner djupare i definitionen av business continuity är det väl värt att ta sig an några vanliga missuppfattningar; vad business continuity inte är:

  • Normalläge. Det är inte ett normalläge, utan snarare överlevnadsläge. Syftet är att upprätthålla en acceptabel produktionsnivå så att organisationens huvudsakliga uppdrag kan utföras. Allt annat som är trevligt att ha men inte absolut nödvändigt får stå tillbaka under den här perioden.
  • En storlek för alla. Organisationens storlek, komplexitet, byggnaders antal och läge, faror och möjliga katastrofer organisationen kan utsättas för, lagar och regler som måste följas… det är många variabler som måste analyseras, och det är essentiellt att ett program för business continuity skräddarsys för varje organisations behov.
  • Försäkring. Försäkringar är bra att ha om man behöver ersätta materiella resurser såsom byggnader, verktyg lager eller förlust av inkomst, men de kan inte ersätta immateriella resurser vilka kan vara svåra, till och med omöjliga, att ersätta, men som är nödvändiga för verksamhetens överlevnad. Kundens förtroende, varumärkets värde, organisationens goda rykte kan inte täckas av en försäkring.
  • En lyx. Även om det tidigare har betraktas som något trevligt att ha, eller något att ta sig an i brist på bättre saker att göra, så är business continuity en essentiell affärspraxis, en nödvändighet.

Läs den tredje delen i serien här.