Business continuity del? 3 av 3

Många har diverse krisberedskapsplaner, oftast bortglömda i en låda, ytterst få har implementerat ett ledningssystem för organisationens fortlevnad och krisberedskap, eller business continuity och disaster recovery. Skillnaden mellan de två tillvägagångssätten är, enkelt uttryckt; ett ledningssystem är systematiskt och leder till en optimerad hantering av kriser, medan den andra är sporadisk och baseras på gissningar.

Business Continuity

Läs det tidigare inlägget i serien här.

Det borde vara uppenbart vilken metod man bör välja, utifrån vad som ger mest värde för företaget, men tyvärr så ser verkligheten inte ut så. Varför? En bidragande orsak är känslan av att ”det händer inte mig”. Jag hoppas att det blir svårare att försvara den ståndpunkten i framtiden, med tanke på den globala pandemi vi just befinner oss i, men jag är inte alltför hoppfull. Människans minne är, tyvärr, alldeles för kort ibland.

Det finns en ofta citerad undersökning från US Bureau of Labor Statistics gällande business continuity. Den studien visade på att 43% av företagen inte överlevde en kris, och att 29% utöver det slog igen portarna inom två år efter en kris. Den här undersökningen var omfattande, och inkluderade företag och organisationer inom alla branscher och av alla storlekar, men siffrorna är ändå tankeväckande.

Det finns inget företag som är så stort, eller så mäktigt, att ingenting kan hända dem; det har historien visat gång på gång. Trots detta kan det vara utmanande att definiera värdet av business continuity planning, eftersom det är så svårt att sätta ett monetärt värde på det. Men det finns andra värden med god krisberedskap, som inte ska förringas:

  • Allt oftare lägger kunder in krav på krisberedskap i kravspecifikationen i upphandlingar
  • Som företagare bör man vara medveten om att konkurrenterna använder sin krisberedskapsförmåga som en del i sin marknadsföring – särskilt om de vet om att du saknar det
  • För vissa organisationer är krisberedskap ett lag- eller branschkrav, till exempel banker, energisektorn, vårdgivare med fler. Är man en del av Sveriges samhällskritiska funktioner så har man krav på sig att hålla en god krisberedskap.
  • I extrema situationer, så är det hur väl ditt ledningsstöd för business continuity fungerar som avgör om din verksamhet överhuvudtaget kommer att överleva.
  • Det är, moraliskt och etiskt, rätt att planera och förbereda inför en kris i avsikt att skydda dina anställda, kunder, leverantörer, ägare och andra intressenter, inklusive allmänheten.
    Här kommer en obestridlig sanning: dina kunder förväntar sig att produkter och tjänster finns tillgängliga och levereras som överenskommet, och de förväntar sig att du lever upp till dina åtaganden även om en kris uppstår. Om du ska kunna möta den förväntan är det bäst att planera för krisen i tid.
  • Genom att utveckla, implementera och upprätthålla ett heltäckande ledningssystem för business continuity ser du till att din organisation kan fortsätta sin verksamhet, även under en kris, och därmed undvika eller minimera skador på företaget och varumärket, och därmed undvika att förlora marknadsandelar, vilket leder till att företagets värde inte påverkas negativt, så att verksamheten kan fortsätta och kan behålla sina anställda. Bara en sån sak.

Kort sagt: business continuity planning är helt enkelt sunt förnuft.