Experis levererar innovativa lösningar

Experis har under många år framgångsrikt levererat kompetens, både bredd och spets, inom IT. För att möta kundernas krav levererar vi nu även färdiga lösningar och projekt inom områdena:

Det känns som ett naturligt steg för oss att ta, vi har redan kompetensen men har tidigare valt att fokusera på att vara bäst kring IT-konsulting och rekrytering säger Michael Egnell, Managing Director.
En viktig faktor är att vi inte gör denna fokusering bara i Sverige, detta är en global satsning där vi även kommer bygga upp specifika Center of Excellence’s kring kundlösningar för att säkerställa att vi kan leverera den senaste teknologin till rätt pris fortsätter Michael.
 
Vi har redan en väldigt stark kundbas i Sverige och att nu kunna ta åtaganden är något våra kunder efterfrågar säger Martin Åberg som är utsedd till ledare för Experis Solutions.
Tack vare vår stora existerande affär inom Profesional Resourcing kommer vi båda kunna skala upp snabbt i projekt men även erbjuda en attraktiv prisnivå då vi har en förmåga att få fram rätt kompetens utan onödiga mellanled som ofta kostar pengar.