Experis Academy hjälper Scania att vidareutbilda sin personal

När fordonsjätten Scania behövde fler systemutvecklare valde de att satsa på den kompetens som redan fanns inom företaget. Med hjälp av Experis Academys reskill-koncept kunde de ta fram en skräddarsydd vidareutbildning för sina medarbetare, i syfte att täcka kompetensbehovet. Experis Academys konsultchef Ellen Hedvall berättar om arbetet bakom framgångsutbildningen.

Scania-experis-academy
Idag står många företag inför utmaningen med en allt större efterfrågan på specialiserad IT-kompetens. Experis lösning heter Experis Academy – intensivutbildningar baserade på den specifika kompetens som efterfrågas av företaget.

Det som särskiljer en Experis Academy-utbildning från många andra kompetensutbildningar är att den skräddarsys efter företagets exakta behov. Utbildningarna är uppbyggda som moduler och i det här fallet har Scania varit med och valt ut de utbildningskomponenter som passar deras behov bäst.

- Den här sortens utbildning blir unikt anpassad efter företaget och har dessutom väldigt hög flexibilitet, just för att upplägget går att ändra under utbildningens gång. Vi kan med andra ord finjustera utbildningen, samtidigt som den pågår, utefter kundens och deltagarnas behov. Om vissa moment fungerar extra bra kan vi addera mer av dem och om något fungerar mindre bra kan det tas bort, förklarar Experis Academys konsultchef Ellen Hedvall, som projektlett Scanias utbildningsprogram.

När Experis Academy sätter ihop en skräddarsydd vidareutbildning börjar man alltid med en gemensam workshop med företaget i fråga. Här ska helst nyckelpersoner inom IT och teknik från företaget vara med, både så att de kan ställa krav på utbildningen men också så att de kan dela med sig av sina förväntningar.

- Det går inte att skräddarsy en utbildning om vi inte bygger och anpassar den tillsammans med företaget. Därför tar vi på Experis med oss alla lärdomar, åsikter och input från den inledande workshopen, som får fungera som ett underlag i utvecklingsprocessen. Utifrån detta bygger vi ett utbildningsförslag som vi senare presenterar för företaget, säger Ellen.

Till skillnad från många andra externa vidareutbildningar är Experis Academys utbildningsprogram direkt förankrat i företaget – både i de arbetsuppgifter som medarbetarna kommer att jobba med, men också i företagets kultur.

- En stor fördel som många ser med en Experis Academy-utbildning är att den, utöver att fokusera på konkreta kunskaper, även tar tillvara på mjuka värden. Ett företags kultur och värderingar är otroligt viktiga, det är ju dessa som utgör ledstjärnan i verksamheten. När man skickar iväg medarbetare på en extern kurs kan det därför kännas svårt att direkt hämta hem och applicera det man lärt sig på den egna arbetsplatsen. Det problemet slipper man hos oss, säger Ellen.

Det interna trycket på Scanias utbildning var högt och programmet fick in hela 160 ansökningar, där slutligen tolv av de anställda fick en programplats. I dagsläget har deltagarna på utbildningsprogrammet kommit halvvägs in i kursen.

- Det har gått väldigt bra och alla är nöjda hittills. Våra Academy-klasser är oftast små, som Scanias, vilket ger utrymme för mycket personlig coachning, lärarledd tid och individanpassad undervisning. På så sätt kan vi verkligen tillgodose alla deltagares behov under de tolv intensiva veckorna som utbildningen pågår, säger Ellen.

Vill du veta mer om Experis Academy och om hur du kan rusta dina medarbetare med den spetskompetens som just din verksamhet behöver? Läs mer och hör av dig till oss med dina frågor här!