Med en CISSP-certifiering rustar du dig inför framtiden

När cyberhoten ökar runtom i världen är cybersäkerhet ett allt mer prioriterat område för svenska företag och organisationer. Med en CISSP-certifiering möter du den ökande efterfrågan på expertis inom cybersäkerhet – och håller dig konkurrenskraftig på morgondagens arbetsmarknad.
En datorskärm med texten Security.

Hot som phishing, DDoS, ransomware och andra typer av dataintrång ökar stadigt. Detta leder i sin tur till en enorm efterfrågan av informations- och IT-säkerhetskompetens. Oavsett om man vill börja arbeta i säkerhetsbranschen, eller redan gör det men vill lära sig mer, så finns det många fördelar med att skaffa sig en certifiering – där CISSP (Certified Information Systems Professional) är en av de mest välkända.

 

Vad är CISSP-certifiering?

Att ta informationssystemcertifieringen eller gå en CISSP-kurs ger dig relevant kompetens och kunskap för att möta dagens efterfrågan i cybersäkerhetsindustrin. Det visar att du har en djup förståelse för inte bara befintliga hot utan också för nya hot som vi kommer att möta i framtiden.

 

Examen bygger på CBK (Common Body of Knowledge) och bakom certifieringen står organisationen (ISC)2, vilken säkerställer kvalitetsnivån av utbildningen som ges av ett fåtal ackrediterade institut över hela världen. CISSP-utbildningen syftar till att ge erfarenhet, färdigheter och förmågan att utforma, utveckla, implementera och underhålla informationssäkerhetsarbetet i en organisation eller ett företag.

 

Inte övertygad?

Säkerhetspersonal är som syret i informationssystemen vi alla är beroende av för att bedriva vår verksamhet. CISSP-certifieringen är som en luftrenare; den placerar proffs i en annan liga än andra säkerhetsproffs med sin anmärkningsvärda, djupgående kunskap och praktiska erfarenhet.

 

En CISSP-certifiering ger fördelar för både anställda och arbetsgivare. Fördelarna med en CISSP-certifiering för dig personligen är bland annat:

 

 1. En bra grund för en framgångsrik IT-karriär
  CISSP-utbildningen ger en inte bara en bra kunskapsgrund; som certifierad blir du med i ett globalt community av säkerhetsexperter, och möjligheterna till fortsatt förkovran inom detta community är ett mål i sig.

 2. Högre rörlighetspotential
  När du väl är certifierad kommer du märka att dina alternativ vad gäller potentiella arbetsgivare ökar.

 3. Högre lön och bättre jobbmöjligheter
  Den här branschen är kanske den enda branschen som inte har en arbetslöshetskris. Med den enorma efterfrågan kan en CISSP-certifiering ändra vågskålen till din fördel.

 4. IT-säkerhets- och dataskyddskompetens
  Man måste vara beredd på att följa den senaste utvecklingen och utmaningarna som organisationerna står inför och lösa dem.

 5. Få efterfrågad kompetens
  Oavsett hur duktig du är och hur många års tampandes med säkerhetsproblem du har så förväntar sig arbetsgivare dokumentation som bevisar att du kan det du kan.

 6. Globalt erkänd certifiering
  Din CISSP-certifiering förblir giltig var i världen du än tar dig.

 7. Håll dig uppdaterad och steget före
  Företag letar ofta efter experter som kan agera snabbt och vidta lämpliga åtgärder för att hantera de ökande cyberhoten.

 8. Förstå behovet av efterlevnad
  Med en korrekt förståelse för tvister, lagar och dataskydd kan man tillhandahålla de bästa metoderna så arbetsgivarna kan följa lagkraven.

 

Fördelar med CISSP-certifiering för arbetsgivare:

 

 1. Det kommer att öka organisationens goodwill och trovärdighet bland dess kunder.
 2. Det bekräftar organisationens ansvar för att säkra informationssystemen.
 3. Certifierad personal kan ge konkurrensfördelar i affärsrelationer och därmed ökade vinster.
 4. Det hjälper företaget att skydda sekretessbelagd företagsinformation.
 5. Det hjälper företaget att skydda kundernas personuppgifter.
 6. Det hjälper företaget att analysera potentiella risker och implementera rätt skydd.
 7. Det hjälper företaget att driva verksamheten i enlighet med gällande lag.
 8. Det hjälper företaget att förstå katastrofåterställningsmetoder.
 9. Det bidrar till god strukturering av säkerhetspolicyer, protokoll, processer etc. relaterade till informationssystemen.

 

Både arbetsgivare och yrkesverksamma individer kan alltså dra nytta av en CISSP-certifiering – och du är på rätt plats om du letar efter en! För mer information om utbildningen, examen, kostnader, tider etc., kontakta oss här.