Hitta de dolda kostnaderna i din IT-support

Vad kostar det att läkare och sjuksköterskor löser sina IT-problem själva? Hur många timmar fakturerbar tid förlorar ett konsultföretag på att deras anställda Googlar sina IT-problem?
Fel IT-support kan räknas i både mänskligt lidande eller pengar. Det är ditt ansvar som IT-manager att ge dina medarbetarna rätt förutsättningar för att kunna göra sitt jobb så bra som möjligt. Säkerställ att du har rätt typ av support. Oavsett om man väljer att ha sin IT-support inhouse eller att outsoruca den så är principen densamma. Supporten måste vara skräddarsydd efter ert företags förutsättningar och behov - annars så kommer ni att skapa både onödigt bekymmer och skapa ett svart hål för pengaratt försvinna i.

Populära gömställen där man brukar hitta dolda kostnader

3 konsulter som Googlar wifi-strul
Vad kostar det att en medarbetare står stilla i en timme? Är hen dessutom en debiterbar konsult - då missar du dessutom debiterbar tid. Till synes enkla problem rörande IT som till exempel problem med programvaror eller strul med uppkopplingen har sysselsatt fler konsulter än vill veta. Den alternativa kostnaden för att medarbetare hellre löser sina IT-problem själva ska inte underskattas. Den är dyr. Och den sänker företagets produktivitet. Är supporten svår att nå? Är den för långsam? Använder de fel kanaler? Som IT-chef kan du verkligen göra skillnad genom att ta reda på varför detta händer.

Support på fel plats till fel pris
Vilka parametrar har ni utgått ifrån när ni har valt leverantör av er IT-support? Hur ser ert Service Level Agreement ut? Risken med att stirra sig blind på timpriser och pris per enhet gör att många faller för en leverantör som är billig - när det kanske inte är det som man behöver. Istället för många billiga timmar - kanske man snarare är i behov av färre timmar, med supersnabb service på plats - men som är dubbelt så dyrt per timme. Här gäller det att veta exakt vilka behov verksamheten kräver för att rulla ännu smidigare och undvika driftstopp.

Lösningen: Ta reda på vilken modell som passar ert företag
En bra behovsanalys är allt. Det är i kartläggningen av vad ert företaget behöver för IT-support som ni kommer att upptäcka var och hur ni kommer att kunna spara både bekymmer och pengar. Ju närmare det "riktiga" behovet av support du kan komma desto mer bang for the buck får du och desto mer nöjdare medarbetare. Vilka olika nivåer finns det på alla ärenden? Vilka funktioner och avdelningar är kritiska för verksamheten och hur ser den supporten ut? IT-supporten ingår ofta i en paketerad tjänst (ofta kallad för Managed Services) - en prenumerationsmodell som ger er er tillgång till en rad IT-lösningar - inte bara support. Det som ni behöver tänka är att välja en IT-support som verkligen passar ert företags behovs och den nivå som era medarbetare har.

De vanligaste prismodellerna när det gäller outsourcing av IT
Att outsoruca sin IT kan vara en bra variant där ni kan hitta en bra balans mellan prestanda och kostnad. Däremot så kan prissättningen på IT-tjänster många gånger vara röriga och ibland till och med svårt att förstå vad de egentligen innehåller och hur de är prissatta.

Pris per användare
De flesta prissättningsmodeller per användare tar ut en fast månadsavgift per slutanvändare för att täcka IT-support på alla enheter. En mycket enkel prissättningsmodell och perfekt för
de företag med stram budget eftersom det blir enkelt att räkna på kostnaden. Om du till exempel planerar att anställa nya medarbetare så kan du enkelt se hur mycket det kommer
att kosta dig när det gäller IT-support.

Pris per enhet
Ett annat alternativ för IT-support är att betala per enhet. Till exempel stationär, bärbar dator, mobil och server. Ofta finns det ett schablonpris per enhetstyp, vilket gör det relativt enkelt att se var dina kostnader kommer ifrån. Att betala support per enhet blir ofta en aning dyrare än att betala per användare - helt enkelt på grund av att enskilda användare ofta har flera enheter som måste täckas.

Ad-hoc prissättningsmodell
Ad-hoc-modellen innebär ofta på pappret en väldigt låg kostnad. Väldigt låga fasta kostnader men som när ni väl använder supporten drar iväg ordentligt i pris. En ganska vettig spaning är ju att IT trots allt kommer att blir mer och mer kritiskt vilket gör att du kommer att få högre och högre fakturor från din support-leverantör. Ad-hoc modellen var vanligare förr inom IT-världen men börjar idag blir mer och mer sällsynt, av förklarliga skäl.

Buffé-modellen
Med den här prissättningen så får du tillgång till obegränsat med support varje månad. På så sätt så är modellen idealisk för alla företag som vill outsourca hela sin IT-support. Däremot är avgörande att kontrollera så att man får rätt support - som passar företagets verksamhet optimalt. Det finns mängder av paketerade tjänster som kan innehålla massor av saker. Här har du en extremt viktig roll som beställare - så att ni lägger krutet på rätt tjänster, vid rätt tider i rätt omfattning.

”Prissättningen på IT kan vara rörig - och ibland till och med svår att förstå.”

Här är ett exempel på hur man kan räkna för att få ut så mycket som möjligt av sin IT-support. Räkna ut dina IT-kostnader.

Ladda ner infographic