När utbildningstakten för utvecklare inte hänger med tar Experis saken i egna händer

Experis IT är ett rikstäckande konsultbolag som har löst det stora branschproblemet med rekrytering genom att starta en egen utbildning. Tanken är att alla ska bli vinnare: Experis, kunderna och, inte minst, deltagarna på utbildningen.
Två personer står vid en bärbar dator.

Ett konsultföretag med en egen akademi, ska det verkligen behövas?

 

– Det finns inte tillräckligt med utvecklare och andra IT-specialister för att fylla behoven, de utbildas inte i tillräckligt snabb takt, säger Ellen Hedvall, programansvarig för Experis Academy.

  

Utbildningen baseras på något som kallas ”accelerated learning”. Tanken är att personer som uppfyller vissa krav ska tack vare starkt fokus och högt tempo kunna på tre månader utbilda sig till utvecklare, eller till något annat IT-yrke. Men kort utbildningstid och ett stort antal utexaminerade är inte de enda skälen till satsningen. Den här typen av utbildning är i dag beprövad och fungerar bra så länge deltagarna har rätt förutsättningar. Det viktiga är att de ha intresset och är beredda på att lägga ner den tid som krävs.

 

Ellen Hedvall, programansvarig för Experis Academy.

Ellen Hedvall, programansvarig för Experis Academy.

 

Olika regionala behov

Ett ytterligare skäl för Experis till att dra i gång en egen utbildningssatsning är att det finns specifika regionala behov av IT-kompetens inom olika områden, till exempel av Javautvecklare i ett visst län. Det här är mycket viktigt för ett konsultföretag som Experis IT som har 550 konsulter på 50 orter i Sverige. Experis Academy är därför ett viktigt verktyg för att få fram den kompetens som saknas och bidrar till kompetenshöjning.

 

Krav på flexibilitet kommer sig också av hur Experis IT, som är en del av koncernen ManpowerGroup, bedriver verksamheten. Det handlar om olika teknikområden inom främst systemutveckling, med olika upplägg för konsulter och även mer renodlad bemanning. Man erbjuder allt från bemanning per timme, till kompetensförsörjning för långa projekt.

 

Även kundspecifika utbildningar

Experis Academy erbjuder även kundspecifika utbildningar där innehållet anpassas helt efter kundens unika kompetensbehov. På så sätt går det snabbare att fylla vissa kompetensluckor hos kunden och hitta en lösning till rekryteringsbehovet. Ett exempel på en kundspecifik utbildning som redan genomförts är att Scania i Södertälje lät en klass med anställda, som inte var utvecklare, lära sig yrket.

 

Lön från dag ett

De uppenbara fördelarna är för Experis och dess kunder. Men en sådan här satsning kommer inte att lyfta om den inte ger fördelar för den tredje inblandade parten: deltagarna i utbildningen.

 

– Till att börja med är det en gratis utbildning med lön från dag ett. Därefter är de som genomgår kursen garanterade jobb som konsulter hos oss, förklarar Ellen Hedvall.

 

Den långsiktiga planen för deltagarna i utbildningen är en fortsatt anställning hos den kund de arbetar hos. Efter ett år som konsult har majoriteten blivit erbjudna det, men det finns också exempel på de som vill vara kvar i Experis konsultverksamhet.

 

Det formella kravet för att börja på Experis Academy är att ha gått en utbildning inom ett IT-relaterat område. Ansökningen är öppen, men Experis söker även aktivt med att hitta lämpliga deltagare. Ansökningsprocessen innebär att potentiella deltagare utvärderas, för att säkerställa att de har förutsättningar att klara utbildningen.

 

Öppnar möjligheter till en helt ny karriär

På ett mer personligt plan ger en utbildning som Experis Academy en individ chansen till en snabb karriärförändring.

 

Utbildningar inom ”full stack”-Javautveckling, front-endutveckling och avancerad molnsäkerhet är bara några exempel. För närvarande är två klasser i gång och det blir minst fyra till under hösten. Utbildningarna finns i dagsläget i Stockholm och Växjö, och det finns möjligheter till distansundervisning i utbildningen.

 

Klasserna består av tolv till 20 elever, med minst en lärare på plats. Det handlar om heltidsutbildningar och det finns inga krav på arbete under kvällar och helger. Men hittills är erfarenheten att de flesta vill göra det i olika utsträckning.

 

– Mycket handlar om intresse och inställning, vi märker att deltagarna gärna jobbar vidare med sitt lärande även på kvällar och helger. Det är en livsstil, där man hela tiden vill bli bättre och lära sig mer, avslutar Ellen Hedvall.

 

Läs mer om Experis Academy här!

 

Text: IDG.se