Därför blir mjuka färdigheter allt viktigare i IT-branschen

Du kanske har stött på begreppet soft skills i jobbsammanhang, även kallat mjuka färdigheter, men vad syftar det på egentligen? Rekryteringskonsulten Jenny Flygare reder ut begreppet – och förklarar varför soft skills är så viktiga i dagens IT-bransch.
Jenny Flygare

Soft skills är kunskaper som samarbets-, kommunikations- och inlevelseförmåga. Det kan sägas vara sociala egenskaper och attityder som är svårare att ”lära sig” men som kan göra all skillnad för såväl arbetsklimat som affärsmål.

 

Jenny Flygare är rekryteringskonsult inom IT på Experis med lång erfarenhet av att bedöma både tekniska och mjuka färdigheter. Hon menar att soft skills har blivit en allt viktigare del i rekryteringsprocessen, inte minst i IT-branschen.

 

– Soft skills är varje människas unika potential, dess personlighet så att säga. Personliga egenskaper och färdigheter som är relevanta för tjänsten i fråga är ju något man alltid tittar på vid rekrytering, men över tid kan vi se att det har blivit en mycket viktigare del i rekryteringsprocessen, både för kunder och kandidater, säger Jenny.

 

Kompetensbristen inom IT-branschen är en av anledningarna till att soft skills nu tar större plats när det ska rekryteras. Det menar Jenny som idag ser hur fler arbetsgivare är benägna att rekrytera utifrån en sökandes potential, till skillnad från tidigare där arbetslivserfarenheten kanske varit det som vägt tyngst. När IT-företagen måste bredda rekryteringsbasen så tittar man allt mer på vad en potentiell medarbetare kan bidra med i det långa loppet, menar hon.

 

– När man rekryterar på potential så är soft skills en avgörande faktor. Då tittar man kanske på vad den här personen har för motivation och drivkrafter. Ofta vill arbetsgivaren se att du som medarbetare själv kan se vad som behöver göras på arbetsplatsen. Om man vänder på så det har dagens kandidater i sin tur också krav på arbetsgivaren, där jag ser att man idag ställer högre krav på utvecklingsmöjligheter inom företaget, säger Jenny.

 

Vikten av mjuka färdigheter

I ett föränderligt IT-landskap behövs det personer som är duktiga på att tänka nytt. Jenny ser hur en prestigelös approach till problemlösning växer fram bland IT-bolagen.

 

– Soft skills blir allt viktigare just för att samarbete blir allt viktigare. Generellt sett så har den främsta egenskapen man letat efter hos en IT-person varit den tekniska kunskapen. Detta är självklart fortfarande det absolut viktigaste, men idag bedrivs en IT-organisation helt annorlunda jämfört med tidigare. Man jobbar mycket mer över verksamhetsgränser, samtidigt som roller blir mer verksamhetsnära. Det gör att även den mest nischade specialisten förväntas förstå affären och verksamheten idag, säger hon.

 

Ett ökat fokus på soft skills innebär inte bara ett skifte för arbetstagaren – i grund och botten är detta även en ledarskapsfråga. Enligt Jenny har alla individer olika men värdefulla sätt att ta sig an problem. Det är upp till arbetsgivaren att skapa ett klimat som tillåter olika personligheter att ta plats.

 

– För kandidater är den avgörande faktorn för huruvida man vill ta en tjänst i 9 av 10 fall kollegorna: mitt team, min chef och interaktion med dem jag kommer att jobba närmast med. Teknik i all ära, men det som skiljer IT-bolag åt är kollegorna, säger Jenny.

 

De viktigaste mjuka färdigheterna

Här är de fem viktigaste mjuka egenskaperna som efterfrågas idag enligt Jenny Flygare.

 

 • En vilja att lära sig
  Att man är självmotiverande och har ett eget driv.

 • Ansvarstagande
  Att man är en person kan ta ansvar är alltid efterfrågat, så även nu.

 • Bra på att samarbeta
  Idag är det viktigare än någonsin att man kan jobba i team och är kommunikativ.

 • Problemlösare
  När problemen blir allt mer komplexa är det bra att kunna jobba över gränser och ta sig an problem på kreativa sätt.

 • Egna krav
  Att kunna ställa krav på sin arbetsgivare är en god egenskap. Exempelvis vill många kandidater idag att arbetsplatsen ska ha ett genomtänkt hållbarhetsarbete.