ManpowerGroup tar steg mot ökad specialisering

I december 2020 tillkom ett varumärke i Manpowergruppen, Jefferson Wells. Under det nya namnet erbjuder vi rekrytering och konsultstöd av chefer och specialister inom bland annat ekonomi, marknad och försäljning samt ingenjörsområdet. Varumärket finns redan i bland annat USA, Norge och Nederländerna.
Samtidigt specialiserar sig Experis ytterligare genom att bli ett renodlat IT-företag. Som en del av den fokuserade inriktningen kommer Experis utöver konsulttjänster även erbjuda projektlösningar och Managed Services. Kompetensbristen är fortsatt stor inom IT-branschen, Experis är med och skapar ny kompetens, bland annat genom Experis Academy.

Med de bägge förändringarna blir vi i ManpowerGroup ännu mer specialiserade och därmed vassare. Det gör att vi kan ge dig ännu bättre tillgång till på kompetens och tjänster i en arbetsmarknad som förändras i snabb takt.

- Med lanseringen av Jefferson Wells och Experis som renodlat IT bolag blir vi i ManpowerGroup ännu mer specialiserade och därmed vassare, säger Michael Egnell, Managing Director för Experis