Intervju med Martin Åberg, Affärsområdeschef inom Managed Service

Har Svenska företag den kompetens som krävs för att driva effektiva processer och var ska man börja? Läs Martins svar på aktuella frågor inom Managed Service.

Hur ser efterfrågan ut inom Managed Services i Sverige? 
- Efterfrågan ökar kraftigt. Just den ekonomiska möjligheten att skala upp eller ned tjänster utefter marknad och behov gör att många företag väljer att gå över till konsumptionsbaserade lösningar.

Vad krävs av en bra partner inom Managed Services? 
- Det finns två huvudval när man väljer partner. Vill du ha det billigaste eller någon som anpassar sig till din verksamhet. Detta val ger sedan vad man kan förvänta sig av sin partner. 

Har du något tips var man ska börja titta? 
- Det är faktiskt det klassiska, arbetsplats som tjänst inklusive hårdvara och support som är den stora kostnadsbesparingen för många företag. Samtidigt finns det andra, nyare områden som cybersäkerhet där man med fördel kan gå direkt till en tjänstebaserad lösning.