Intervju med Martin Åberg, Affärsområdeschef inom Digital Workspace

Vad är det som efterfrågas mest nu när allt fler jobbar hemifrån och har företag anammat det digitala arbetslivet fullt ut? Läs Martins svar på aktuella frågor inom Digital workspace.

Nu när allt fler arbetar hemifrån eller på distans. Vad är det som efterfrågas mest? 
- Flexibla och enkla lösningar. Support ska vara tillgänglig där användaren är och vara personlig. Gärna addera kunskapsöverföring samtidigt. 

Har svenska företag anammat det digitala arbetslivet fullt ut? 
- Det finns mycket kvar att göra. Generellt har många svenska organisationer tex kvar egen supportorganisation, något som med fördel kan läggas ut för att förenkla vardagen och se till att man ligger i framkant av utvecklingen. 

Kan du ge ett tips på något som många svenska företag missar när det kommer till den digitala arbetsplatsen? 
- Många missar idag att IT-mognaden skiljer sig, både mellan personer men även mellan åldersgrupper. I det digitala arbetslivet måste det finnas plats för alla dessa och vi måste möta dem på deras villkor.