Intervju med Martin Åberg, Affärsområdeschef inom Cyber Security

Vad sker på marknaden inom cybersäkerhet och hur står sig svenska företag och organisationers mot resten av världen? Läs Martins svar på aktuella frågor inom Cyber Security.

Vad sker på marknaden inom cybersäkerhet. Vilka trender finns? 
- Hoten ökar i takt med COVID. Fler arbetar hemma eller på distans vilket skapar nya och fler attackytor. 

Hur står sig svenska företag och organisationers cybersäkerhet mot resten av världen? 
- Sverige ligger generellt efter både europa och norden. Detta kan bero på att våra grannländer är med i NATO som sedan flera år drivit oktober som en cybersäkerhetsmånad. Vidare finns det oklarheter i Sverige kring vilken tillsyn myndigheterna kan och ska utföra.

Vilket är ditt allra bästa, enklaste tips för att bli lite säkrare?
- Säker e-post