Intervju med Louise Ramstedt, Affärsområdeschef inom Business Transformation

Har Svenska företag den kompetens som krävs för att driva effektiva processer och var ska man börja? Läs Louise svar på aktuella frågor inom Business Transformation.

Har företag och organisationer anpassat sina processer för ett digitalt arbetsliv? 
- Ofta har företagen tittat på hur de arbetar just nu när processerna designats. Man har ofta glömt att ta in de nya digitala hjälpmedlen som robotisering och artificiell intelligens i beräkningen.

Har Svenska företag den kompetens som krävs för att driva effektiva processer?
- De nya teknikerna såsom AI, IoT och RPA skapar ofta behov att ta in experter från företag. Tänk dock på att hellre ha generalister än att bygga in för extrema processer. 

Har du något tips på var man ska börja? 
- Allt fler arbetar helt digitalt. Gå igenom dina affärsprocesser och se över om det finns manuella rutiner som enkelt kan digitaliseras. Det är där de flesta väljer att börja.