Intervju med Åsa Lisecke, Affärsområdeschef inom Professional Resourcing

Var ser du de största gapen mellan efterfrågan från kunder respektive tillgång på kandidater? Läs Åsas svar på aktuella frågor inom Professional Resourcing.

Hur ser efterfrågan ut inom professional resurcing? Vilka kompetenser efterfrågas i störst utsträckning? 
- Vi ser en hög efterfrågan inom flera olika kompetensområden där olika former av utvecklare samt duktiga tekniker toppar.

Var ser du de största gapen mellan efterfrågan från kunder respektive tillgång på kandidater? 
- Återigen toppar utvecklare och det rör sig ofta om seniora utvecklare med någon nischkompetens. Här blir det viktigt som kund att fundera på vad som är krav för att arbetet ska kunna genomföras och vad som faktiskt inte är det.

Har du något tips kring vad företag kan göra för att bli mer attraktiva och locka till sig bristkompetenser? 
- Spännande projekt med nya teknologier lockar alltid. Sen är bolagens CSR arbete oerhört viktigt för många kandidater. De vill arbeta för ett företag som tar sitt ansvar och gärna lite mer än så.