Intervju med Åsa Lisecke, Affärsområdeschef inom Cloud and Infrastructure

Hur ser trenderna ut i Sverige och är molnlösningar fortfarande hett? Läs Åsas svar på aktuella frågor inom Cloud and Infrastructure.

Hur ser trenderna ut i Sverige? Är molnlösningar fortfarande hett? 
- Även om det pågått några år är trenden fortfarande ökande. I takt med det nya arbetslivet där folk arbetar hemifrån eller på språng har behoven av skalbara lösningar bara ökat.

Har Sverige den kompetens som krävs för en övergång till molnlösningar? 
- Kompetensbehoven skiftar så snabbt vilket gör det svårt att säkerställa att egna anställda har spetskompetens inom nya teknologier. Därför är det vanligt att man väljer en partner som levererar just denna spetskompetens och som även har en förmåga att resursförstärka under vissa intensiva faser.

Har du några tips på var man egentligen ska börja om man funderar på att flytta över sin data till molnet? 
- Det finns både ekonomiska och lagliga perspektiv på den här frågan. Börja med att kalkylera om ni sparar pengar på en molnflytt samt identifiera andra fördelar som skalbarhet. Se även till attgenomföra en riskanalys för att förstå om det finns legala utmaningar med en övergång.