Intervju med Anna Widgren, Affärsområdeschef inom Enterprise Applications

Har svenska företag det systemstöd som krävs för en digital arbetsplats och hur ser landskapet ut? Läs Annas svar på aktuella frågor inom Enterprise Applications.
Har svenska företag det systemstöd som krävs för en digital arbetsplats? 
- Delvis, många företag har fortfarande processer som inte är fullt ut digitaliserade och därmed inte fungerar i det nya digitala livet. Till detta finns det många som fortfarande vill ha ett fysiskt papper eller en manuell process. 

Hur ser landskapet ut för Enterprise Applications i Sverige? 
- Det är en stark trend att gå mot standardsystem men många företag har fortfarande inte lyckats med att integrera sina system, vilket till exempel innebär att anställda behöver lägga in samma data i flera olika system. 

Har du några tips på vad man bör undvika? 
- Anpassa inte systemen mer än absolut nödvändigt. Uppgraderingar och uppdateringar blir då oerhört kostsamma.