IT-branschen behöver fler kvinnor

Kompetensbehovet inom IT är större än någonsin. Trots det söker sig förhållandevis få kvinnor till branschen. Vad kan det bero på? Vi frågade Edina Ekelund, konsultchef på Experis, om vad som bör göras för att locka fler kvinnor till IT-yrkena.

 

Edina Ekelund, IT-rekryterare på Experis

Att kvinnor är underrepresenterade är en stor utmaning för IT-branschen. Statistik från SCB visar att det främst är män som arbetar inom IT-relaterade yrken. En annan undersökning, som är gjord av datasäkerhetsföretaget Kaspersky Lab, lyfter fram att det är just den ojämna könsfördelningen som gör att få kvinnor söker sig till branschen. Samtidigt är kompetensbehovet stort. Vad mer kan bristen bero på?

Bland de kvinnor som jag rekryterat lyfter många fram att de haft ett långtgående intresse för teknik och IT som följt dem länge, vilket i sin tur har lett till en karriär inom IT. I motsats till det så tror jag att människor som inte varit i kontakt med IT-branschen eller känner människor som jobbar inom den inte har samma självklara bild av vilka jobb som finns, berättar Edina Ekelund. Vilket kan vara en bidragande orsak till att så få ser det som en möjlig karriär.

Edina tipsar om flera åtgärder för att locka fler kvinnor till IT-branschen. Dels behövs fler insatser genomföras lägre ned i åldrarna. Till exempel har många grundskolor redan börjat introducera kodning som ett ämne. Det krävs också att yrkena inom IT konkretiseras mer så att bredden och möjligheterna inom branschen blir synliga. IT som begrepp är brett, vilket leder till att många skapar sin egen snäva tolkning av vad det innebär. Tolkningar som ofta ger en förlegad bild av yrket. Under de senaste åren har det hänt mycket och företag inom IT-branschen ligger nu i framkant när det gäller innovation och arbetsmiljö. Vilket gör att en bredd av kompetenser och profiler eftersöks.

– Jag tror att man behöver visa på bredden inom branschen. Man kan vara alltifrån en estetiskt lagd kreatör, till en analytiker som sysslar med statistik eller någon som arbetar med artificiell intelligens. Det finns ingen hejd för vad vi kan göra och hur vi kan lösa problem idag och i framtiden med hjälp av de verktyg och nyskapande tankesätt som finns inom IT-branschen, fortsätter Edina.

Något som också borde locka fler att söka sig till IT-branschen är faktumet att framtiden ser ljus ut. Digitaliseringen ställer höga krav på företagen, vilket gör att behovet av IT-kompetens kommer att vara fortsatt stort även framöver. Dessutom gör bristen på kompetens att lönerna är höga.

Avslutningsvis vill Edina tipsa alla som tvekar om de ska utbilda sig inom IT eller inte att kontakta en studievägledare, någon som arbetar i branschen eller varför inte Experis för att få en bild av alla möjligheter som finns. Variationen är som sagt stor och möjligheten för att få ett arbete är god.

För den som redan är nyexaminerad men vill spetsa sin kompetens och djupdyka ytterligare, finns intensivutbildningen Experis Academy där du blir anställd och får lön under tiden du utbildar dig. Utbildningen är utvecklad för att möta arbetsmarknadens behov av specialister och senior kompetens. Högskole- och universitetsutbildningar leder ofta till en bred kompetens, Experis Academy fokuserar istället på att bättre förbereda kandidater på att matcha arbetsmarknaden och företagens specifika behov.

Sammanfattningsvis – tveka inte, sök!