Våra rekryteringstjänster

Med vår kunskap inom IT-rekrytering och med en kvalitetssäkrad urvalsprocess skapar vi förutsättningar för att vi ska hitta rätt kandidat för din verksamhet. Här läser ni mer om vilka områden vi kan hjälpa er inom:

Chef- och specialistrekrytering
Vi är marknadsledande och har lång erfarenhet av rekrytering av chefer och specialister. Vi hjälper dig att kartlägga ert företagsbehov och marknad för att attrahera rätt kandidater. Det är så vi går till väga när vi genomför ca 5000 årliga rekryteringar av chefer och specialister.
Search
Varje vecka möter vi ca 1000 chefer och specialister, kombinera det med våra erfarna rekryteringskonsulters searchtillgångar, personliga nätverk och det ger dig tillgång till ett av marknadens bredaste nätverk av eftertraktade talanger som söker nästa utmaning i yrkeslivet.
Selection-rekrytering
En positiv kandidatupplevelse är avgörande för att skapa ett starkt Employer brand och attrahera rätt kompetens. Vi tar hand om ert första urval och skapar förutsättningar för att du träffar de kandidater som matchar ert behov.
Executive-rekrytering
Vi har lång erfarenhet av att jobba med executiva tillsättningar. Vi vet vilken diskretion och struktur som krävs för att överträffa förväntan vid tillsättning av en VD, kommundirektör eller en annan nyckelroll till ditt företag.
Online-rekrytering
Vi har alltid kandidaten i fokus och vill ge förutsättningar till en hållbar rekryteringsprocess. I en onlinerekrytering äger kandidaten helt sin förmåga att prestera och presentera sig i de olika rekryteringsstegen.
Second opinion
Rekryteringen hanteras av er med stöd av en objektiv bedömning från våra erfarna rekryteringskonsulter. Vår professionella analys ger dig ett stärkt bedömningsunderlag. Att gå på känsla kan bli dyrt.
Våra tester
Vi erbjuder tester för objektiv bedömning av kandidater. Det är viktigt för oss att vara nära både den senaste tekniken och psykometriska forskningen, därför har vi knutit marknadens mest framåtlutade testleverantörer till oss.
Assessment-center
Vis har lång erfarenhet av att bygga framgångsrika Assessment Centers. Med fullt ägandeskap för förberedelser, genomförande och uppföljning, hjälper vi dig att testa ett stort antal kandidater på en och samma gång och ger er ett kvalitativt underlag inför beslut om anställning. Vi kombinerar olika typer av utvärderingsverktyg och alltid med ett kompetensbaserat fokus!
Learnability
Learnability är ett sätt att tänka när man ska rekrytera nya medarbetare, det handlar om människors förmåga att lära sig nytt. Behovet av learnability kommer dels ur att vi idag har en stor kompetensbrist och att väldigt många verksamheter både i privat och i offentlig sektor är i snabb förändring, ofta drivet av digitalisering. Det ställer nya krav på både befintliga och nya medarbetare, som tillsammans ska se till att förändringen genomförs.
Kompetensbaserad intervjuteknik
Vi arbetar systematiskt med kompetensbaserad intervjumetodik som skapar förutsättningar för en objektiv och strukturerad bedömning av kandidaten. Genom att aktivt arbeta med den subjektiva medvetenheten låter vi inte egna erfarenheter och världsbild vara en del vår bedömning – det kräver träning!
Projektrekrytering
Vid sidan om rekrytering till enstaka tjänster har vi även stor erfarenhet av att driva olika rekryteringsprojekt. Vi skräddarsyr lösning efter kundbehovet. Det kan vara ett större eller specifikt rekryteringsbehov under en begränsad tid, det kan vara lokalt eller nationellt, delar av en rekryteringsprocess eller en hel rekryteringsprocess. Vi tillsätter alltid en projektorganisation och bygger en process för att på bästa sätt tillsätta tjänsterna och lösa kundens behov.
standard-image
standard-image
Experis är en av tilldelade leverantörer inom samtliga avtalsområden på SIC Kammarkollegiets nya ramavtal för Rekryteringstjänster.

standard-image
standard-image
REKRYTERING
Anki Snis
Rekryteringskonsult inom IT

Vår mångåriga erfarenhet och de stora nätverk vi byggt upp inom snart sagt alla discipliner i kombination med teknik i framkant och tydliga processer och rutiner gör att vi löser våra kunders behov effektivt och kvalitetssäkert - säger Anki Snis som har jobbat 15 år med IT-rekrytering och har en civilingenjörsutbildning inom IT i grunden.