IT Consulting-tjänster

Med lång erfarenhet och ett stort nätverk av experter hjälper vi er att hitta de bästa lösningarna för er digitala omställning.

Business Transformation
Vi ger strategisk vägledning så att ert företag kan genomföra en säker digital omställning.
Vi erbjuder:
- Change Management
- Agil coachning
- Business Intelligence och dataanalys
- Processautomationer
- AI-lösningar
- Skräddarsydd systemutveckling
 
Cyber Security

Vårt expertteam hjälper er utforma policys som uppfyller era säkerhetsbehov och alla relevanta säkerhetskrav.
Vi hjälper er inom områden såsom:
 - Regler, föreskrifter och standarder för certifieringsprocesser
- Riskanalyser
- Sårbarhetstester
- Cybersäkerhetsanalyser

 
Digital Workspace
Våra IT Management-experter hjälper er att identifiera och analysera operationella förbättringsområden samt rådger hur ni på bästa sätt kan hantera er asset management, IT-support och IT supply chain.
Cloud and Infrastructure
Vi hjälper ert företag att hantera implementering av lokala och molnbaserade infrastrukturtjänster såsom Azure, Amazon och privata molnlösningar. Vi implementerar DevOps-infrastrukturer, supportverktyg och hjälper er välja lämpliga plattformar för er datadrivna strategi. Givetvis guidar vi er igenom hela projektprocessen, från koncept till ROI.
Enterprise Applications
När ert företag migrerar till ERP-lösningar, såsom S/4HANA, hjälper våra konsulter er att analysera er strategi och era affärsprocesser. På så sätt får ni en mer överskådlig och effektiv migrering. För att förbereda er erbjuder vi också demonstrationer och tester så att övergången kan ske så sömlöst och effektivt som möjligt.