Skills for the future

We offer various programs that combine tailor-made studies with a period of specialization at a leading company. The degree program gives you the skills that the job market requires and a kickstart to your IT career.

Experis Academy program

Experis Academy's programs have been developed in collaboration with top IT firms and Noroff, School of technology and digital media. Graduates develop real skills that are in line with what business needs.

About the program
Experis Academy gives you a unique opportunity to acquire the skills that the labor market requires. Here you get the right expertise and experience that makes you a sought-after IT consultant. You also receive a salary during the entire education. The program lasts for a total of 15 months (3 months training + 12 months specialization period as an IT consultant) and ends in a permanent job with one of our exciting customers, or with us at Experis.
Our programs

FULLSTACK JAVAUTVECKLARE
Programmet sträcker sig över 12 veckor och är en kombination av teoretisk undervisning och praktiska övningar som täcker både frontend- och backendprogrammering (fullstack). Efter avslutad utbildning kommer du bli Oraclecertifierad i Java SE Programmer 1. Programmet baseras på metoder såsom accelerated learning, och ger dig kunskaper som motsvarar upp emot 2 års arbetslivserfarenhet. Programmet avslutas med ett casebaserat projekt som genomförs och redovisas i grupp. Urval av tekniker och metoder du kommer lära dig: Java 8, Spring, Scrum, ReactJS, AngularJS, NodeJS, Bootstrap 4, HTML5, CSS, Javascript 101, Apache Tomcat, REST, SOAP.

 

FULLSTACK .NET-UTVECKLARE
Programmet sträcker sig över 12 veckor och är en kombination av teoretisk undervisning och praktiska övningar som täcker både frontend- och backendprogrammering (fullstack). Efter avslutad utbildning kommer du bli certifierad i Microsoft 70-480: Javascirpt, 70-483: Programming in C#. Programmet baseras på metoder såsom accelerated learning, och ger dig kunskaper som motsvarar upp emot 2 års erfarenhet. Programmet avslutas med ett casebaserat projekt som genomförs och redovisas i grupp. Urval av tekniker och metoder du kommer lära dig: C#, .Net Framework, .Net Core, MVC Architecture, Docker, Heroku, Scrum & Agile, Unit Testing, SQL, Git, React, Angular, NodeJS, Bootstrap, HTML, CSS, Javascript, REST &, SOAP API.

 

IT SÄKERHET – SSCP
Programmet sträcker sig över 12 veckor och är en kombination av teoretisk undervisning och praktiska övningar som täcker de olika tekniska aspekterna inom säkerhet. Efter avslutad utbildning kommer du göra en SSCP certifiering – Systems Security Certified Practitioner. Programmet baseras på metoder såsom accelerated learning, och ger dig kunskaper som motsvarar upp emot 2 års erfarenhet. Programmet avslutas med ett casebaserat projekt som genomförs och redovisas i grupp. Urval av tekniker och metoder du kommer lära dig: Drift och administration av säker infrastruktur, riskidentifiering och bedömning, hantering av säkerhetsincidenter, kryptografi, nätverk- och kommunikationssäkerhet samt system- och applikationssäkerhet.

Qualifications
  • Du har en IT-relaterad eftergymnasial utbildning inom något IT relaterat område
  • Du har ett genuint intresse av programmering
  • Du gillar komplexa problem och är en naturlig problemlösare
  • Du har en hög inlärningsförmåga och är öppen för att lära dig ny teknik
  • Du ser samarbete som en naturlig del av ditt arbetssätt och ser möjligheter i att lära dig mer med hjälp av varandra
  • Du talar och skriver flytande svenska och engelska