Enterprise Cloud Architect till SJ

SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi på uppdrag av nationella och regionala trafikmyndigheter. Koncernen omsätter cirka 7,5 miljarder SEK och har 4 500 medarbetare. Som marknadsledande tågoperatör knyter SJ ihop Sverige, liksom Skandinaviens huvudstäder Stockholm, Köpenhamn och Oslo. Varje dag väljer 130 000 personer att resa med någon av SJs 1100 avgångar från 275 stationer. SJs tågtrafik i egen regi kännetecknas av längre resor med snabb- och nattågstrafik samt regional tågtrafik mellan större städer i Sverige och huvudstäderna i Skandinavien. Den upphandlade trafiken kännetecknas av kortare tågresor mellan arbete, studier och boende inom ett län eller region. SJ är en del av lösningen för att Sveriges klimatmål ska nås. Vi möjliggör för många människor att välja tåg, det mest hållbara resesättet på längre sträckor. SJ är ett aktiebolag som ägs av svenska staten med uppdrag att driva lönsam persontrafik på järnväg. Läs mer på www.sj.se

Location: 
Stockholm
Business area: 
IT, data
Positions: 
1

IT är idag en helt integrerad del av SJs affärsstrategi och har en avgörande betydelse för SJs målsättning att bli Sveriges mest digitaliserade företag inom 5 år. Redan idag ligger SJ långt fram inom e-handel med en försäljning på 95% via digitala kanaler. Digitaliseringsprogrammet framåt är omfattande och sponsras av VD. Vi söker nu en Enterprise Cloud Architect till enheten Enterprisearkitektur - en viktig roll för att lyckas med satsningen!

IT-staben på SJ är med 57 anställda till stora delar en beställarorganisation med outsourcade och upphandlade IT-leveranser. IT-staben är organiserad i en IT-styrningsenhet, en Enterprisearkitekturenhet och tre leveransenheter organiserade utifrån de verksamheter de möter. IT-landskapet är stort och komplext och består av ca 150 system.

Om tjänsten
Som Enterprise Cloud Architect ingår du i ett team med nio st Enterprise arkitekter som tillsammans ansvarar för alla IT-arkitekturrelaterade frågeställningar på SJ. Detta gör vi genom proaktiv och inkluderande arkitekturstyrning vilket bl.a. innebär att driva målarkitekturarbete för SJs hela IT-landskap i tätt samarbete med resten av verksamheten. Målarkitekturarbete bedrivs med fokus på samverkan och förankring och involverar både interna och externa parter. SJ går mot en hybrid Cloud-miljö och en nyckelposition i denna satsning är som Enterprise Cloud Architect.

I rollen som Enterprise Cloud Architect driver du arbetet med att utforma och implementera SJs cloudstrategi och ta fram en roadmap tillsammans med relevanta stakeholders. Du ansvarar för at ta ett helhetsgrepp kring cloudarkitekturen och vägleder organisationen i frågor som rör molnet. I tjänsten igår även att bistå i arbetet med struktur, processer och organisation för cloudplattformen samt integrations- och säkerhetsfrågor. Som Enterprise Cloud Architect ingår du i SJs arkitektforum.

Om dig

Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta strukturerat med IT-arkitektur och cloudlösningar. Du har god kunskap om publika cloudplattformar så som Azure, AWS eller Google Cloud, där Azure är extra meriterande. Det är en stor fördel om har arbetat i större organisationer med komplexa miljöer. Du har god kunskap inom IT-infrastruktur inklusive nätverk och operativsystem och du bör god kunskap om säkerhetskoncept inom cloud.

Du har haft roller som lösningsarkitekt, teknisk projektledare, IT-arkitekt, systemarkitekt eller infrastrukturarkitekt och har erfarenhet eller stort intresse av cloud. Vi förväntar oss att du har högskoleutbildning inom IT eller motsvarande arbetslivserfarenhet. Du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift, både på svenska och engelska.

Du är en person med holistiskt synsätt som trivs med att arbeta med strategiska frågeställningar lika mycket som du är en "do:er" och "hands-on" person som aktivt deltar i arkitekturella sakfrågor och vägval. Du är en positiv lagspelare som är starkt samarbetsorienterad och prestigelös. Du har god kommunikativ förmåga samtidigt som du är analytisk och lägger vikt vid struktur och noggrannhet.

Ansökan
I den här rekryteringen samarbetar SJ med Experis IT. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Anki Snis, 08-508 954 53, anki.snis@se.experis.com. Välkommen med din ansökan!