Sälj- eller marknadskarriär genom Experis Sales & Marketing

Vi matchar rätt kompetens med specifikt behov, genom konsult- eller rekryteringsuppdrag. Vi arbetar med såväl stora som små företag och har ett stort urval av attraktiva uppdrag hos kunder med starka varumärken.

Våra konsultchefer och rekryteringskonsulter du möter har själva erfarenhet inom försäljning och marknad, och många års erfarenhet från konsult- och rekryteringsbranschen. 

På Experis sätter vi din kompetens i fokus oavsett om det är till ett rekrytering- eller konsultuppdrag. Vår metodik omfattar intervjuer, referenstagning och ett urval av tester för att säkerställa rätt matchning.

Det är kundens behov som styr vårt uppdrag. Har kunden ett behov under en begränsad period tillsätter vi ett konsultuppdrag. Behöver kunden en specialist för ett specifikt projekt tillsätter vi det. Har kunden ett permanent behov gör vi en rekrytering.

Har du erfarenhet inom våra specialistområden? Vill du arbeta som konsult på Experis? Välkommen med din ansökan.