Application & Infrastructure

Våra applikations- och infrastrukturskonsulter har stor erfarenhet av att effektivt driva och ansvara för allt från utveckling, förvaltning och underhåll av IT-system till drift, service och kundsupport av systemen. Konsulterna arbetar med alla delar inom en IT-organisation och är vana vid en sådans krav på tillgänglighet, förståelse och att kunna jobba under press. Det finns en uttalad servicegrad som alla våra konsulter ska leva upp till. De är målinriktade och vana vid att arbeta såväl strategiskt som taktiskt för att bidra till att ni når era uppsatta mål.

Det blir allt tydligare att personalen är varje företags viktigaste konkurrensfördel. Vi är genuint intresserade av människor och hur de bidrar till att utveckla er affär och verksamhet. Vi finns där du finns, både i och utanför Sverige och vi har ett stort nätverk av kandidater. Eftersom vi arbetar med många av landets mest intressanta företag och organisationer attraherar vi ständigt nya talanger till vårt nätverk.

Våra rekryteringskonsulter och konsultchefer har egen IT-bakgrund i kombination med en gedigen erfarenhet från konsult- och rekryteringsbranschen. Vi förstår din verksamhet och dina utmaningar och kan utifrån det agera rådgivare till dig när det gäller kompetensförsörjning. När du kontaktar oss är vi väl förberedda på att lösa ditt behov. Välkommen!

Exempel på tjänster:

• Servertekniker
• Nätverkstekniker
• Onsitetekniker
• ServiceDesk-personal
• IT-koordinator
• Databasdesigner- administratörer
• Konfigurations- och versionshanteringsspecialister
• Systemintegratörer
• Systemutvecklare

Exempel på uppdrag:

• Servicedeskpersonal till telecomföretag
• Servertekniker till ledande IT-leverantör
• IT-koordinator till myndighet
• Nätverkstekniker till handelsföretag
• Onsitetekniker till tillverkande företag
• Systemutvecklare till tillverkande företag i bilbranschen
• Systemintegratör till myndighet
• Databasdesigner till IT-företag
• Java-utvecklare till handelsföretag
• .Net-utvecklare tillverkande företag