Risk Advisory

Styrning, regelverk och finansiell säkerhet. Genom konsult-, rekryterings- och projektlösningar.

Risker är en del av vardagen. Problemet i dag är att riskmiljön är betydligt mer komplex och krävande än vad de flesta organisationer hunnit vänja sig vid. Med ett holistiskt angreppssätt som innefattar både den affärsmässiga och den tekniska utvecklingen kan riskhanteringen istället betraktas som en strategi och en möjlighet att öka effektiviteten, förbättra resultatet och skapa långsiktiga värden.

Med hjälp av beprövade angreppssätt och modeller som vi utvecklat i samarbete med tusentals ledande företag världen över hjälper vi våra kunder att identifiera och hantera riskerna, öka omsättningen och kontrollera kostnaderna. I vårt nätverk finns duktiga och målinriktade individer som är vana vid att jobba såväl taktiskt som strategiskt.

Det blir allt tydligare att personalen är varje företags viktigaste konkurrensfördel. Vi är genuint intresserade av människor och hur de bidrar till att utveckla er affär och verksamhet. Vi finns där du finns, både i och utanför Sverige och vi har ett stort nätverk av kandidater. Eftersom vi arbetar med många av landets mest intressanta företag och organisationer attraherar vi ständigt nya talanger till vårt nätverk.

Våra rekryteringskonsulter och konsultchefer har egen erfarenhet från olika tjänster, i kombination med gedigen erfarenhet från konsult- och rekryteringsbranschen. Vi förstår din verksamhet och dina utmaningar och kan utifrån det agera rådgivare till dig när det gäller kompetensförsörjning. När du kontaktar oss är vi väl förberedda på att lösa ditt behov. Välkommen!

Exempel på tjänster:

  • Riskanalytiker
  • Internrevisor
  • Ansvarig kvalitetssäkring av system och processer
  • Ansvarig organisationsövergripande riskhantering
  • Bolagsstyrning och intern kontroll
  • Ansvarig framtagande av policyer, riktlinjer och instruktioner