Samarbete med Styrelseakademien

StyrelseAkademien bildades 1991 och är en oberoende, ideell organisation.

Med 17 lokalföreningar, som hålls samman av StyrelseAkademien Sverige, bildar ett rikstäckande nätverk från Luleå i norr till Malmö i söder. Europas näst största styrelseinstitut med drygt 6.500 medlemmar och har blivit Sveriges ledande forum för professionell utveckling av styrelseledamöter och ägare. Styrelseakademiens mission är att öka kunskapen om styrelsearbetets betydelse för lönsamhet och utvecklingskraft. Styrelseakademien arbetar med utbildning, nätverk, styrelseförmedling och opinionsbildning.


www.styrelseakademien.se