Chefsrekrytering med Experis Executive

Experis Executive är specialiserade på kompetensförsörjning av ledare och specialister på strategisk nivå. Främst med fokus på chefsrekrytering. Vi erbjuder interims- och rekryteringstjänster till nyckelbefattningar både nationellt och internationellt.

Idag är det inte svårt att hitta CV:n som motsvarar en kravprofil som satts upp för en nyckelposition. Utmaningen ligger i att identifiera de personer som har förmågan att ta verksamheten till nästa nivå. Att både kvalitetssäkra det som framgår av CV:t, men också de delar som kanske inte är lika tydliga – problemlösningsförmågan, den emotionella intelligensen, värderingarna och ledarstilen. Kort och gott, att prognostisera förmågan att leverera resultat och framgång i den aktuella rollen och verksamheten.

Det är inte alltid dessa personer finns i det egna nätverket. Vi är övertygade om att det är viktigt att man utgår från kvalitetskriterier, snarare än enbart personliga relationer, när man identifierar dessa individer. Vi har ett omfattande nätverk, både nationellt och internationellt, och en lång erfarenhet av ledarförsörjning gentemot både näringsliv och offentlig sektor. Våra chefsrekryteringskonsulter och konsultchefer har självklart en egen ledarbakgrund som gör att vi kan bidra med rådgivning och kunskap till såväl uppdragsgivare som kandidater.

Experis Executive arbetar utifrån en kvalitetssäkrad metodik och vi lämnar inget åt slumpen när vi ska hitta rätt nyckelperson till rätt plats – oavsett om det gäller en interim konsultlösning eller en Executive Search. Vi har en gedigen kunskap om ledarskap och ledarförsörjning och ett väl beprövat tillvägagångssätt som präglas av noggrannhet, integritet och konfidentialitet. Vi värnar om vår värderingsgrund och utmanar och rådger gärna våra uppdragsgivare och kandidater när det gäller mångfald, employer branding och trender på arbetsmarknaden. Det är vårt engagemang i att hitta rätt nyckelperson till rätt position som driver oss!

Våra tjänster

Våra uppdragsgivare skiljer sig stort när det gäller verksamhet, bransch, kultur och målsättning. Experis Executive hjälper såväl multinationella företag som små familjeägda företag och offentliga organisationer med chefsrekrytering. Det som är gemensamt är att samtliga söker stöd i att hitta den mest lämpade kandidaten eller konsulten till en nyckelposition. En ledare eller senior specialist som kommer att ta verksamheten till nästa nivå.

Vårt arbete utgår alltid utifrån uppdragsgivarens situation och utmaningar. Hur ser nuläget ut? Vilka målsättningar har man? Vad förväntar sig ägarna? Vari består uppdraget på kort- och lång sikt?

Genom att analysera utgångsläge och framtidsplaner kan vi erbjuda olika typer av lösningar för att identifiera, attrahera och stötta i att utveckla framgångsrika ledare.

Interim Management
Executive Search
Styrelserekrytering
Second Opinion
Befattningsanalys
Management Assessment
Ledningsgruppsanalys
Bakgrundskontroll