Project Management - projektledning

En kompetent projektorganisation är förutsättningen för att kunna driva utvecklings- och industrialiseringsprojekt som bygger på den senaste tekniken.

Kunskap kring de tekniska frågeställningarna och förmågan att leda och motivera en projektgrupp är eftersökta kompetenser. I den snabba tekniska utvecklingen ställs krav på att överföra kunskaper mellan olika branscher.

Vi har en lång erfarenhet av att bedöma kompetens för att skapa högpresterande tillfälliga organisationer. Vi levererar kompetensförsörjning inom project management/projektledning genom till exempel:

  • Programledare
  • Projektledare
  • Projektkoordinatorer