Manufacturing

Att tillverka en produkt i rätt tid, till lägsta möjliga kostnad samt med en kvalitet som överträffar kundens förväntningar är utmaningar som ställer höga krav på alla tillverkande organisationer.

Den tekniska disciplinen Manufacturing omfattar alla aktiviteter inom att utveckling, underhåll och förbättring av system, processer, verktyg och maskiner för tillverkning av produkter. För att upprätthålla en konkurrenskraftig tillverkning är strategier för kompetens och flexibilitet viktiga. Vi har lång erfarenhet från samarbete med industriella företag från flera olika branscher. Vi hjälper våra kunder med kompetensförsörjning inom Manufacturing av till exempel:

  • Produkt- och processberedare
  • Logistik- och produktionsingenjörer
  • Underhållsingenjörer
  • Automationsingenjörer
  • Verktygskonstruktörer