Vision och värderingar

Plus: People, Knowledge och Innovation

Vision och värderingarVår vision
Vi är ledande när det gäller att skapa och leverera Innovative Workforce Solutions som gör våra kunder till vinnare på en föränderlig arbetsmarknad.

Våra värderingar
Experis är ett värderingsstyrt företag. Våra värderingar vägleder oss i våra beslut och handlingar.

People
Vi bryr oss om människor och den roll arbetet har i deras liv. Vi respekterar människor som individer, litar på dem, stödjer dem och ger dem möjlighet att förverkliga sina mål i livet.

Knowledge
Vi delar med oss av vår kunskap, expertis och våra resurser. Vi lyssnar aktivt och använder den informationen för att förbättra våra erbjudanden, våra tjänster och våra relationer.

Innovation
Vi är föregångare i arbetslivet. Vi vågar vara innovativa, vara pionjärer och utvecklas. Vi utmanar hela tiden för att finna nya och bättre lösningar.