Ökar effektiviteten när vi jobbar hemifrån?

Hemmakontoret kommer först på tredjeplats när svenskarna listar sin favoritarbetsplats. Men fördelarna är många när vi jobbar hemifrån: effektiviteten ökar och vi hinner göra mer under arbetsdagen. Men det gäller oss själva. En kollega som jobbar hemifrån upplevs istället som ineffektiv och distraherad. Det visar vår Work Life-undersökning Jobba hemifrån.

Hemmakontoret kommer först på tredjeplats när svenskarna listar sin favoritarbetsplats. Men fördelarna är många när vi jobbar hemifrån: effektiviteten ökar och vi hinner göra mer under arbetsdagen. Men det gäller oss själva. En kollega som jobbar hemifrån upplevs istället som ineffektiv och distraherad. Det visar vår Work Life-undersökning Jobba hemifrån.

Vi jobbar ofta hemifrån någon gång varje månad

Bland de som har möjligheten, jobbar en fjärdedel av oss hemifrån en hel arbetsdag eller mer per vecka. Hälften av oss jobbar hemifrån ”någon gång varje månad”.

De branscher där hemarbete ligger i topp är konsultbranschen, utbildning och IT-Telekom.

Effektiviteten ökar när vi jobbar hemifrån

Effektiviteten ökar när vi jobbar hemifrån! Hälften av oss anger att vi blir mer effektiva när vi jobbar hemifrån och just effektiviteten hamnar i topp när vi ska lista fördelarna med hemarbete. Andra positiva skäl till att jobba hemifrån är känslan av att hinna mer än när vi är på kontoret och att vardagslogistiken blir enklare.

Däremot är kollegorna inte lika effektiva när de jobbar hemma

Vi får själva mer arbetsro och blir mer effektiva när vi jobbar hemma, men det gäller inte för kollegan. Vi är helt enkelt mer negativt inställda till att kollegorna jobbar hemifrån, och de största nackdelarna är att de blir distraherade av hem och familj och att teamkänslan på jobbet blir lidande. I motsats till vår egen upplevelse att vi är lättare att nå när vi sitter hemma, tycker 35 procent att det blir svårare att få tag på kollegor som jobbar hemifrån.

Kontoret är fortfarande favoritarbetsplatsen

Vår studie visar också att kontoret fortfarande är svenskarnas favoritarbetsplats, 68 procent föredrar att jobba på kontoret i eget rum eller i ett större rum med 2-6 kollegor.

 

 

Manpower Work Life är Sveriges största arbetslivspanel med närmare 20 000 personer som regelbundet får svara på aktuella frågor om arbetslivet. Läs Work Life rapporten "Jobba hemifrån". 

Se Experis lediga jobb.