Neutrala rekryteringar lyfter styrelsearbete

Identifiera de kompetenser som behövs till styrelser och rekrytera därefter. Det låter självklart men i många företag tillsätts fortfarande styrelseposter som livslånga förtroende uppdrag. Det vill Suzanne Sandler, VD på StyrelseAkademien, ändra på.

Neutrala rekryteringar lyfter styrelsearbeteEn styrelse har det strategiska ansvaret för att styra ett företags verksamhet framåt. Trots att en styrelse är väldigt viktig för ett företags framtid, har det varit tradition att tillsätta styrelseposter som förtroendeuppdrag som bara löper på. Men insikten av att en styrelse med olika kompetenser ger stora fördelar börjar nu synas och allt fler företag väljer ett annat fokus vid rekryteringar av nya ledamöter, något som Suzanne Sandler, VD StyrelseAkademien, tycker är bra.

- Idag ser vi att företag först identifierar vilka kompetenser som behövs och som skulle komplettera nuvarande styrelse bäst. Därefter går man vidare och rekryterar den profilen. Att rekrytera på det här sättet ökar både kompetensen och mångfalden i styrelsen, säger Suzanne.

Ett sätt att uppnå målet om behovsbaserad, neutral rekrytering är att samarbeta med rekryteringsföretag istället för att låta processen skötas internt.

När StyrelseAkademien inledde samarbetet med Experis sökte man en rekryteringspartner som utmanar rådande styrelsenormer och som vågar tänka nytt. Som förnyar och professionaliserar rekryteringsbranschen till styrelser.

- Vi vill jobba med företag som ser på styrelserekrytering på ett nytt sätt och som är experter på kompetensbaserad rekrytering. Och som faktiskt vågar föreslå ledamöter som kanske vitt skiljer sig åt från den övriga styrelsen.

Suzannes råd till företag som ser behov av att byta ut delar av en styrelse är att se över möjligheten att hitta andra samarbetsformer för de erfarna ledamöterna.

- Det är ett sätt att behålla erfarenheten och samtidigt låta nya förmågor komma till tals. Det finns olika sätt att göra det på, styrelsen kan låta tidigare erfarna ledamöter vara mentorer till nya eller så kan man tillsätta en advisory board.

När kompetensen breddas och mångfalden ökar i styrelsen börjar nästa utmaning, nämligen att få den nya styrelsen att arbeta bra ihop. Det ansvaret ligger hos ordföranden och därmed kan man ställa kravet på att även ordföranden ska våga tänka nytt.

- Ordförandens roll är viktig, inte bara ur formell synpunkt. Att skapa ett bra team av en grupp människor som träffas så sällan att de kanske inte hinner lära känna varandra, är inte alltid det lättaste!