Kompetensproblemen eskalerar i Sverige: Akut brist på hantverkare, chaufförer och säljare

​Många arbetsgivare både i Sverige och globalt har en längre tid signalerat att de har stora svårigheter att hitta rätt kompetens. En färsk undersökning som gjorts i 42 länder visar att problemen eskalerar – nu har hela 39 procent av de svenska arbetsgivarna problem med kompetensförsörjningen.

Kompetensproblemen eskalerar i Sverige

Den högsta siffran sedan 2008. Störst brist råder det fortsatt på utbildade hantverkare medan chaufförer klättrat från fjärde till andra plats. Säljare råder det fortsatt mycket stor efterfrågan på, liksom läkare som inte var med på tio-i-topp-listan förra året.

För Sveriges del har andelen arbetsgivare som uppger att de inte hittar den kompetens de söker ökat med sex procentenheter på bara ett år. Det betyder att Sverige nu för första gången ligger över det globala genomsnittet på 38 procent. Utvecklingen är oroande eftersom kompetensbristen får allvarliga konsekvenser för tillväxten: över hälften av företagen i undersökningen uppger att problemen med att hitta rätt kompetens lett till reducerad förmåga att leverera i enlighet med kundernas behov. Kompetensbristen i Sverige tangerar den högsta siffran från 2008.– 

- Kompetensbristen har blivit ett reellt problem som skadar svenska företags konkurrenskraft och det kommer tyvärr att förvärras ytterligare i takt med de strukturförändringar som sker på arbetsmarknaden, inte minst i och med den snabba automatiseringen. Företagen måste på allvar inse att vinna kampen om de rätta talangerna är central om de ska överleva, Vi ser nu en allt tydligare vattendelare mellan de som har den kompetens som företagen behöver och de som inte har det. Det krävs en kraftsamling kring detta, exempelvis när det gäller anpassning av utbildningar och en flexiblare arbetsmarknad, säger Lars Forseth, VD för ManpowerGroup Sverige.

De största bristyrkena i Sverige 2015:

1.Utbildade hantverkare

2. Chaufförer

3. Säljare

4. Läkare

5. Hotell- och restaurangpersonal

6. Mellanchefer

7. Ingenjörer

8. Tekniker

9. Produktionsoperatörer/maskinoperatörer

10. Högre chefer

54 procent av de globala arbetsgivarna uppger att kompetensbristen har hög/medelhög påverkan på företagets konkurrenskraft och produktivitet. I Sverige är siffran 59 procent! Men trots de negativa effekterna uppger mer än vart femte företag att de inte tagit fram strategier för att få bukt med problemen.

De främsta anledningarna till kompetensproblemen är att för få lämpliga personer söker arbetena, att det saknas olika typer av ”hård” kompetens samt avsaknad av rätt erfarenhet. Den vanligaste åtgärden för att komma tillrätta med problematiken är fortfarande att utveckla befintliga medarbetare.

En internationell utblick visar att det även i omvärlden är brist på utbildade hantverkare och säljare. Ingenjörer är ett internationellt bristyrke. Överlägset störst brist på kompetens globalt har man fortsatt i Japan där 81 procent av arbetsgivarna inte hittar rätt kompetens. Stora problem rapporteras även från Peru, Hongkong och Brasilien samt Rumänien medan Irland, Storbritannien och Spanien har minst bekymmer.

Se alla våra lediga jobb här.

 

Talent Shortage är en internationell undersökning som ManpowerGroup genomför varje år med ca 42.000 intervjuer i 42 länder. I Sverige är det 750 intervjuer som genomförts. I år är det 10 år sedan undersökningen startades.