Ingen gillar öppna (kontors)landskap

Blir du pigg av att kollegan bredvid dig sitter och pratar och pratar, eller blir du så irriterad att du bara längtar efter att få sitta själv någonstans? Vanor och ovanor hos våra kollegor påverkar, än mer om du sitter i öppet kontorslandskap.

Vår Work Life-undersökning visar att vi svenskar föredrar att jobba på kontoret i eget rum. Hela 52 procent anger att det är där vi helst av allt vill jobba. Faktum är att endast 7 procent vill jobba i öppet kontorslandskap, trots att det blir allt vanligare att företag bygger om arbetsplatser till öppna landskap. Vi sitter faktiskt hellre hemma och jobbar än i öppet landskap på kontoret. 

Var vill du helst jobba?Har du arbetsuppgifter som kan utföras hemifrån? Då kanske du även är en av de 53 procenten som passar på att jobba hemifrån ibland. Kanske är det för att få ro?

Undersökningen visar också att en fjärdedel jobbar hemifrån minst motsvarande en arbetsdag i veckan.Hur många timmar jobbar du hemifrån?Hörlurar är den nya dörren till det egna rummet
Men när du sitter på kontoret och koncentrationen faller i takt med att oljuden blir starkare, vad gör du då? Vi har tidigare frågat till Work Life-panelen hur vi agerar för att hålla oljudet borta när vi är på jobbet och funnit att hörlurar är den nya kontorsdörren. Läs mer om att hörlurarna är den nya dörren på kontoret.

Hur går trenden att införa öppna landskap ihop med kollegornas egen önskan att få sitta ifred? Läs mer i vår rapport Jobba hemifrån.

 

Manpower Work Life har i flera år undersökt svenskarnas syn på arbete och karriär, och i den här rapporten utforskas attityder kring att jobba hemifrån. Hur pass vanligt är det att jobba hemifrån, och varför väljer folk att göra eller inte göra det?

Work Life är Sveriges största arbetslivspanel med 20 000 panelister. Den är representativ för Sveriges arbetsföra befolkning med avseende på ålder, kön och bostadsort.