Så hittar du rätt medarbetare i kompetensbristens Sverige

ManpowerGroups årliga Talent Shortage visar att 39 procent av de svenska företagen har svårt att hitta rätt kompetens. Det är inget nytt- de svenska arbetsgivarna har under flera år rapporterat höga siffror. Men kompetensbristen kräver att arbetsgivare agerar på nya sätt för att hitta rätt talanger.

Enligt Åsa Jesperson Åhlander, Regionchef på Experis, är det dags att arbetsgivare inser att det inte längre är de som väljer sina medarbetare, det är kandidaterna som väljer sin nästa arbetsgivare.

- Du som arbetsgivare sitter inte längre i förarsätet. Det är kandidaterna som kör bilen idag. Det traditionella sättet, att hitta en ny medarbetare genom att annonsera ut en tjänst och låta kandidaterna söka sig till dig är inte längre effektivt när du vill hitta efterfrågad kompetens. Det är här det har skiftat, nu behöver du som arbetsgivare hämta kandidaterna på marknaden.

Rätt nätverk och en god kännedom om dina kandidater är en bra början, menar Åsa.

- Var expert på dina specialister, vet du var dina kandidater uppehåller sig så är det lättare att knyta kontakt med dem. Hitta nya platser där dina kandidater finns!

Linkedin är det absolut vanligaste nätverket att hitta nya kandidater på i Sverige idag. Men beroende på specialisering kan du även hitta andra nätverk som är viktiga att finnas i.

- Jobbar du i rekryteringsbranschen idag så är styrkan och bredden i ditt nätverk synonymt med hur väl du lyckas i ditt arbete- ännu ett bevis på hur viktigt det är att följa dina kandidater.

Ett annat sätt att minska sitt företags kompetensbrist är att göra en ordentlig kompetensinventering i företaget. Ett annat sätt att minska sitt företags kompetensbrist är att göra en kompetensinventering i företaget och långsiktigt planera kompetensförsörjningen.

- Utgå från företagets befintliga kompetens och komplettera och bygg ut! Ett annat sätt är att anställa kandidater med den bästa ”teachable fit” och lära upp dem på företaget. På så vis behöver du inte tävla om de mest specialiserade kandidaterna, men kräver däremot att du planerar långsiktigt och är ute i god tid.

Men det är inte bara kompetensen som är viktig, utan även kandidatens personliga egenskaper. Välj en kandidat som du känner passar in i företagskulturen.

- Kom ihåg att du alltid kan lära upp kandidater, men bara de som trivs stannar kvar. Tänk employer branding och skapa ett attraktivt erbjudande för nuvarande och framtida medarbetare!