ManpowerGroup

Fakta om ManpowerGroup

ManpowerGroup™ är världsledande inom Innovative workforce solutions. Vi hittar som förenar människans potential och företagens ambition.  Under våra fyra varumärken ManpowerGroup™ Solutions, Experis, Manpower och Right Management hjälper vi både små och stora verksamheter i många olika branscher.

Vi finns i mer än 80 länder över hela världen. Genom globala insikter och lokal expertkunskap ökar vi framgången för våra kunder. Verksamheten i Sverige genererar drygt 20 000 jobb varje år och vi finns vi på drygt 50 orter med 12 000 medarbetare. Manpower.se är Sveriges största privata jobbsite med drygt 100 000 aktiva CV:n och tusentals lediga tjänster.

Kvalitets- och miljöcertifierade
Kvalitet är viktigt för oss inom ManpowerGroup™. Vi är ISO 9001-certifierade sedan 1996 och arbetar ständigt med att utveckla och förbättra vår verksamhet till nytta för våra kunder, kandidater och medarbetare.

Arbete med människor
Vi har utvecklat ett unikt koncept för utbildning och vidareutbildning av våra medarbetare. Våra framtagna affärsprocesser och det sätt vi tränar, utbildar och övar våra medarbetare inom sina respektive expertområden kombineras med ett strukturerat kvalitetsarbete. Målet är att vi ska leverera med samma kvalitet och effektivitet varje gång.

Interna och externa nöjdhetsmätningar en vägvisare                                                
Vi lägger stor vikt vid att analysera kundens behov och kravspecifikation. Vi följer regelbundet upp kunder, kandidater och medarbetare genom interna och externa kvalitetsrevisioner och nöjdhetsmätningar. Det ger oss fördjupad kunskap kring upplevelsen av oss som leverantör och arbetsgivare.