Region Gävleborg söker en Informationssäkerhetssamordnare

Region Gävleborg är en proaktiv samhällsaktör med erfarenheter som sträcker sig över 150 år. Vi bidrar till att skapa välfärd och livskraft för våra invånare och sätter deras bästa i fokus genom vår historia, vår framtidstro och dagens arbete. Vår värdegrund är professionalism och ansvar, respekt och ödmjukhet samt öppenhet och ärlighet. Vi erbjuder hög kvalificerad kompetens inom hälso- och sjukvård, regiontrafik, kulturutveckling, folkbildning och regional utveckling som tillsammans ökar attraktionskraften för vår region. Vi ger människor goda förutsättningar för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Det gör oss till en modern och livskraftig aktör som är under ständig utveckling och som visar på en stark framtidstro. Med cirka 6 650 medarbetare är vi regionens största arbetsgivare som driver samhällsutvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Välkommen till oss!

Placering: 
Gävle
Bransch: 
IT, data
Antal tjänster: 
1

Region Gävleborg söker en Informationssäkerhetssamordnare

Region Gävleborgs verksamhet är i alla delar beroende av en fungerande informationshantering. Regionen måste också kunna upprätthålla sin verksamhet då samhället utsätts för större störningar. Information måste finnas tillgänglig, vara korrekt och spårbar för att patientsäkerheten ska kunna upprätthållas samtidigt som den personliga integriteten skyddas. 

Därför är informationssäkerhet en central fråga för Region Gävleborg och vi söker en informationssäkerhetssamordnare som är beredd att ta sig an den viktiga uppgiften att utveckla regionens informationssäkerhet.

Du kommer att arbeta på enheten för informationsförvaltning på kansliavdelningen som leds av kanslidirektören. Avdelningen är organiserad i Region Gävleborgs stab. På enheten finns 13 medarbetare inom områdena informationssäkerhet, dataskydd, registratur och arkiv.

Arbetsuppgifter

Regionen ska bedriva ett systematiskt informationssäkerhetsarbete i alla sina verksamheter utifrån ett gemensamt ledningssystem för informationssäkerhet (LIS). Informationssäkerhetssamordnaren ska tillsammans med informationssäkerhetsansvarige tillika dataskyddsombud utgöra regionledningens stöd för att utveckla, införa och förvalta LIS. I detta ligger även att ge verksamheten ett aktivt stöd för att efterleva LIS.

Du ska främst arbeta med att stödja verksamheter i regionen med att ta fram rutiner för att efterleva LIS i den egna verksamheten, genomföra riskanalyser och informationsklassningar samt att stödja verksamheten i kravställning på informationssäkerhetsåtgärder. Andra viktiga uppgifter är att ge stöd för att utveckla incident- och kontinuitetshantering

Du ska även bistå informationssäkerhetsansvarig i uppdraget som dataskyddsombud samt i uppgifter rörande civilt försvar och beredskapsfrågor.

Kvalifikationer

Du har en akademisk grundexamen med samhällsvetenskaplig inriktning eller motsvarande. Du har gedigen erfarenhet av att arbeta självständigt med informationssäkerhet (minst 5 år). Det är meriterande om du arbetat med informationssäkerhet alternativt informationshantering i hälso- och sjukvård, PuL och civilt försvar.  Det är även meriterande att ha utbildning i informationshantering, organisationsteori, projektledning.

Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska. En förutsättning är att du tycker om och kan kommunicera om säkerhetsfrågor på ett öppet sätt med stor respekt för verksamhetens förutsättningar och behov.

Kontakt
I denna rekrytering samarbetar Region Gävleborg med Experis, ett företag inom ManpowerGroup. För mer information angående tjänsten varmt välkommen att kontakta rekryteringskonsult Mats Andersson på telefon 026 66 30 22 eller via mail mats.andersson@se.experis.com


Facklig kontakt

Johanna Ridal SACO.

johanna.ridal@regiongavleborg.se   +46725210969