Sales & Delivery Manager IT-system

Bolaget levererar ett heltäckande IT-stöd till svenska återförsäljarnätet för flera av de ledande bilmärkena. Vårt IT-stöd levereras som en SaaS-lösning och stöttar våra kunder med allt från affärssystem, BI-system och redovisning till nätverk, servrar och klienter. Bland våra kunder finns koncerner som Din Bil, Bilmetro och Arver men även lokala familjeföretag som Aftén och Olofssons Bil. Vi är knappt 50 medarbetare som dagligen ser till att våra 6000 användare får sin affärskritiska IT levererad med hög säkerhet och stor tillförlitlighet. Bolaget ingår via ägarstrukturer i ledande bolags närhet och vi är det lilla flexibla företaget i den stora koncernen.

Placering: 
Södertälje, Stockholm, Strängnäs
Bransch: 
IT, data, Försäljning, marknad, reklam, Teknik, Naturvetenskap, Management
Antal tjänster: 
1

Rekryteringen utförs i samarbete med Experis.

Arbetsuppgifter
Välkommen till denna chefsroll på bolaget som fokuserar på hög service till kunderna och stor trivsel bland personalen.
Du får chansen att leda och utveckla ditt team på 14 personer med mål att uppnå riktigt nöjda kunder. Avdelningen har som sitt huvudansvar att driva bolagets kundrelationsarbete och långsiktigt skapa riktigt nöjda och lojala kunder. Detta innebär att säkra en bra kundrelation och förtroende genom regelbunden kontakt och tät dialog, jobba med kundens IT-miljö och optimera systemleverans, inställningar och användarprocesser samt att under en längre tid utveckla och modernisera bolagets produktportfölj för att ständigt upplevas som en attraktiv leverantör till kunderna.

Avdelningen är uppdelade på tre olika verksamhetsområden, Kundansvariga, Produktansvariga och Verksamhetskonsulter. Uppgifterna är kopplade till respektive roll och innebär ansvar för bolagets relation och kontakt med kunden inklusive försäljning av nya system, produktplanering och beställarroll för utvecklings och förvaltningsprojekt som ska trygga en attraktiv produktportfölj samt leverans och installation av nya system inklusive utbildning och processarbete ute hos kund. Medarbetarna är erfarna och här sitter även bolagets främsta experter inom hur våra system fungerar och ska användas och därför ingår även en stor del projektarbete i Marknads verksamhet.

Viktigaste nyckeltalet för Marknad är att skapa nöjda kunder samt att uppnå hög marknadsandel för våra produkter. Avdelningen är knutpunkten för många av företagets viktigaste funktioner. Kundrelation och förhandling är ett centralt inslag i arbetet, det är därför viktigt att kommande chef har gedigna kunskaper och erfarenheter inom på KAM och långsiktiga företagsrelationer B2B. Stort fokus kommer vara att optimera och säkra leveransen av IT-lösningar till kunden där verksamhetskonsulterna har en viktig roll.

En stor och viktig del i rollen är att du har ett coachande ledarskap som utvecklar ditt team samt fokuserar på hög service till kunderna och att alla medarbetare trivs och har kul på jobbet.

Placeringsort är på kontoret i Södertälje. Bolaget har att nyligen flyttat in i nybyggda verksamhetsanpassade lokaler. 30-50 resdagar per år inom Sverige, där de flesta bara är över dagen utan övernattning.

Vem är du?
Du har en akademisk utbildning samt erfarenhet av att vara chef och vara direkt personalansvarig för erfarna medarbetare, men vissa medarbetare är relativt nya i sina roller och kommer att behöva närmare stöd. Situationsbaserat ledarskap är med andra ord ett måste. Kundrelation och strategisk försäljning är områden du känner dig bekväm med. Våra rutiner och processer är på plats men det finns ett behov av att ständigt utveckla och förfina vårt arbete. Vi ser framför oss en ledare som under en längre tid kan jobba med att systematiskt förbättra avdelningens prestation genom ständigt förbättringsarbete.

Som ledare kommer du att operativt styra din avdelning utifrån planerade aktiviteter som strategiska kundmöten men även kunna hantera akuta ärenden runt kundrelation eller brådskande leveranser. Du har god förståelse för vilka nyckeltal som visar på framgång och vilket arbete som ligger till grund för dessa.
Som person trivs du med att jobba med ständiga förbättringar och att jobba med kontinuerliga utvecklingar av organisationen. Du är duktig på att förvalta det team du har samt sprida energi och glädje till dina medarbetare, men även ge dem tydliga ramar och förväntningar.

Vi ser det som meriterande om du har god kännedom inom IT-branschen alternativt bilbranschen och har lätt för att förstå vår verksamhet där det är lite längre säljprocesser.

Kontaktperson

För mer information om tjänsten och processen kontakta Experis rekryteringskonsult Thomas Andersson på 070-276 9953 alt. Thomas.andersson@se.experis.com. Intervjuer sker löpande, så välkommen in med din ansökan så snart du kan.