Redovisningschef till Diös Fastigheter

Vi är ett framåtsträvande fastighetsbolag, med visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer, där personlig utveckling är en självklarhet. På Diös erbjuder vi alla anställda goda möjligheter till kompetensutveckling och interna karriärvägar genom vår utbildningsplattform Diös Academy, något du kommer ta del av i ett tidigt skede av anställningen.

Placering: 
Östersund
Bransch: 
Ekonomi, Finans, Försäkring
Antal tjänster: 
1

Vi är ett aktivt bolag som inspirerar och stöttar våra medarbetare till en hälsosam livsstil med balans mellan arbetsliv och privatliv, något vi ser goda effekter av i vår höga frisknärvaro.

Vår strategi är stadsutveckling, genom detta når vi vår vision att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Hos oss på Diös står relationer i fokus, både internt och externt, och arbeta i linje med vår strategi som är stadsutveckling. Diös äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett marknadsvärde om cirka 21,9 mdkr, ett bestånd om 331 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 473 tkvm. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Arbetsuppgifter

Vår ekonomiavdelning består idag av ett kompetent och engagerat team som tillsammans med övriga bolaget arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för stadsutveckling i våra städer. I din roll som redovisningschef är du direkt underställd koncernens CFO som du också rapporterar till. I rollen ingår ansvar för att leda och fördela arbetet inom den egna funktionen samt att säkerställa resurser och leveranser. Du är personalansvarig för enheten vilket inkluderar lönesättning, utvecklings- och lönesamtal. Din roll innebär också att proaktivt utveckla och ansvara för gruppens grundläggande arbetssätt, rutiner och processer. Gruppen består av tio medarbetare, där fyra av dem arbetar med ex leverantörsreskontra och avstämningar kassa/bank och övriga med ex moms, transaktioner, bokslut, regelefterlevnad och projektredovisning. Vi arbetar främst i 3L ekonomisystem, Hogia och Palett.

Huvudsakliga ansvarsområden:

  • Ansvarig för löpande redovisning, legala bokslut och delårsrapportering i enlighet med IFRS
  • Konsolidering, koncernredovisning och rapportering (legal och operativ)
  • Moms- och skattedeklarationer, upprättande av årsredovisning
  • Ansvarig för bolagens och koncernens skatteplanering
  • Ansvarig för att lagar och regler efterföljs
  • Systemansvarig för ekonomisystem, konsolideringsverktyg, boksluts- och skatteprogram samt kontoavstämningssystem
  • Kontaktperson för revisorer och myndigheter samt övrig myndighetsrapportering
  • Resultat- och budgetansvarig för enheten
  • Ekonomiskt ansvar för due diligence i samband med transaktioner
  • Internt rådgivande vid exempelvis förvärv och nyproduktion

I ansvaret ingår också säkerställande av en hög servicenivå och god samverkan med andra funktioner inom företaget samt motsvarande gällande externa samarbetspartners.

Vem är du?

Vi söker dig som har akademisk utbildning inom redovisning/revision. Du har mångårig erfarenhet inom ekonomiskt arbete inklusive koncernredovisning, gärna från börsnoterade bolag. Du har goda ledarerfarenheter och har haft formellt personalansvar. Du är van att hantera personalfrågor och att leda, fördela samt delegera arbete. Struktur i arbetet, planering och deadlines är viktiga delar. Meriterande är att ha kunskap inom IFRS och erfarenheter från fastighetsbranschen.

Som person är du trygg i din ledarroll och är van att arbeta mot uppsatta mål och tydliga deadlines. Du har förmågan att skapa struktur och driva processer.

Ansökan och kontakt

Du söker tjänsten via experis.se där du laddar upp CV och personligt brev (i pdf-format). Om du har frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult AnnaKarin Bergqvist på Experis, 070- 377 20 63 eller mail annakarin.bergqvist@se.experis.com.

Sista ansökningsdag: 28 oktober