Ekonomichef till Hedemora kommun

Hedemora har senaste två åren arbetat på bred front med sin styrmodell och den är vi mycket stolta över. Utgångspunkten har varit en helhetssyn på ledning och styrning, där både mål och budget går hand i hand och hur detta påverkar kommunens verksamheter gentemot invånarnas bästa. En tydligare mål och resultatstyrning med ständiga förbättringar och ökat fokus på kvalitet är viktigt för oss. Vill du bli vår nya ekonomichef - Ansök nu!

Placering: 
Dalarnas län, Hedemora
Bransch: 
Management
Antal tjänster: 
1

Om Hedemora kommun
Hedemora - Dalarnas äldsta stad - är en ekokommun i södra Dalarna med 15 500 innevånare och en budgetomslutning på 1 miljard kronor. Förutom en levande landsbygd finns i Hedemora modern industri med gamla anor. Här erbjuds stora möjligheter till ett rikt friluftsliv, närhet till högskola och goda förbindelser med bl. a Stockholmsregionen. Hedemora kommuns vision är att skapa en bygd med framtidstro, där människor och näringsliv utvecklas. Hedemora kommun är kommunens största arbetsgivare med ca 1400 medarbetare inom ett hundratal olika spännande yrken. Kommunens övergripande strategiska mål är att skapa möjligheter för en god livskvalitet och god omsorg, få människor att välja Hedemora kommun som bostadsort. God livskvalitet innebär bland annat att Hedemora kommun är en ekokommun med goda boendemiljöer, att vi utvecklar kultur- och naturmiljöer, erbjuder bra förskolor och grundskolor, en gymnasieskola med utbildning av högsta kvalitet, samt utvecklar en positiv och stimulerande miljö för näringslivet

Arbetsuppgifter

Vår nuvarande ekonomichef kommer att gå i pension och nu söker vi dig som vill bli vår nya ekonomichef. Hedemora har senaste två åren arbetat på bred front med sin styrmodell och den är vi mycket stolta över. Utgångspunkten har varit en helhetssyn på ledning och styrning, där både mål och budget går hand i hand och hur detta påverkar kommunens verksamheter gentemot invånarnas bästa. En tydligare mål och resultatstyrning med ständiga förbättringar och ökat fokus på kvalitet är viktigt för oss. Genomförande av den reviderade styrmodellen pågår. Som ekonomichef har du ett starkt inflytande över ekonomifrågorna i kommunen.

Arbetet innebär att du har ett övergripande ansvara för att leda kommunens processekonomiska arbete för mål- och ekonomistyrning samt för upphandlingsfrågor. En integrerad del i styrmodellen är analysgruppen där ekonomi ingår. Syftet är att stärka det övergripande analysarbetet för att nå goda resultat för våra invånare. Du leder kommunens upphandlingsgrupp och deltar i dialogmöten med vår upphandlingsenhet Ludvika upphandlingscenter. Du ger stöd till politiker och tjänstemän i strategiska utvecklingsfrågor. Du kommer att vara chef för 10 medarbetare vid centrala ekonomienheten och det är din uppgift att leda och utveckla verksamhet och personal. Du biträder kommunstyrelsen i dess ekonomiska uppsiktsansvar och svarar även för beslutsunderlag och rapporter. Du arbetar för en god ekonomisk hushållning och förvaltar kommunens finanser på effektivaste sätt. Du ansvarar för att under kommunfullmäktige och kommunstyrelse utveckla och verkställa politiska mål, riktlinjer och beslut till gagn för kommunen. Du blir direkt underställd kommundirektören och ingår i kommunledningsgruppen.

Hoppas du tycker vår styrmodell verkar lockande och att du känner för att jobba tillsammans med oss!

Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk utbildning inom ekonomi och erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete och mål- och resultatstyrning på central nivå. Kunskap om kommunal organisation och arbetet i politiskt styrda organisationer är också viktigt. Att du är en öppen och utvecklingsinriktad person med hög personlig integritet som kan föra fram viktiga budskap med tydlighet är av vikt.

Som ledare för din ekonomigrupp är det av värde med ett coachande ledarskap som förtroendefullt arbetar med uppföljning som verktyg att nå resultat för våra invånare och för en hållbar ekonomisk utveckling.
Eftersom du kommer att föredra i olika sammanhang är den kommunikativa förmågan av stort värde.


Övrigt
Vi strävar efter mångfald där våra medarbetares bakgrund, erfarenheter, kunskaper och personlighet berikar kommunen.

Som medarbetare inom Hedemora kommun är det viktigt att du delar den gemensamma värdegrunden KRAM som står för Kundfokus, Respekt, Ansvar och Mod.

Sök tjänsten i dag!
I den här rekryteringen samarbetar Hedemora kommun med Experis. För mer information om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Experis rekryteringskonsult Pär Gårdbro på telefon 023-70 55 45.

Facklig företrädare nås via kommunens växel 0225-340 00.

Registrera din ansökan via experis.se. Kom ihåg att bifoga ditt CV i ansökan. CV: et ska innehålla utbildning, erfarenhet och ett personligt brev.