Verksamhetschef till FoU Nordost

FoU Nordost ägs av de nordostliga Stockholmskommunerna Danderyd, Lidingö, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker, tillsammans med Region Stockholm.Danderyds kommun är huvudman och vi håller till vid Mörby Centrum, Svärdvägen 5.

Placering: 
Danderyd
Bransch: 
Hälso-,Sjukvård, Omsorg, Management
Antal tjänster: 
1

FoU Nordost verkar för att praktiknära forskning, utvecklingsarbete och implementering av ny kunskap ska utgöra en drivande del inom socialtjänstens verksamhetsområden som innefattar äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och funktionsnedsättning. FoU Nordosts uppdrag inom verksamhetsområdet äldrefrågor innefattar även landstingsdriven vård, omsorg, rehabilitering samt stöd och service till äldre personer.

Verksamheten ska präglas av ett brukarperspektiv med helhetssyn och vara en mötesplats mellan praktik och forskning med en hög grad av praktikermedverkan.

Vi söker nu:

Verksamhetschef till FoU Nordost

Arbetsuppgifter

FoU har under 2018 genomgått en omorganisation och kommer under 2019 att gå från en expertorienterad organisation mot specifika verksamhetsområden, till att vara en processorienterad samverkans- och stödstruktur för ägarorganisationerna. Ett viktigt uppdrag under året blir att fortsatta att driva igenom detta förändringsarbete som påbörjats.

Fokusområden för verksamheten kommer att riktas mot samverkan, integration och digitalisering. Din uppgift blir att prioritera, planera, driva och följa upp projekt som verksamheten arbetar med inom dessa fokusområden samt söka projektmedel för större satsningar. Du kommer även att vidareutveckla och ta ansvar för omvärldsbevakning samt hur FoU Nordost jobbar med extern kommunikation.

Som verksamhetschef kommer du ha ansvar för budget, personal och arbetsmiljö för FoU Nordost. Personalansvaret uppgår idag till 6 personer. Du kommer vidare att vara föredragande i styrgruppen, som består av förvaltningschefer från deltagande kommuner samt representant för landstinget. Du kommer även vara FoU Nordosts representant i Stockholms regionala samverkans- och stödstruktur (RSS) samt i kontakter med Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning i socialtjänsten (NSK-S).

Kvalifikationer

Du har en relevant akademisk examen. Önskvärt är om du har forskarkompetens (licentiat alt. doktorsexamen) inom relevant område. Vi ser gärna att du har chefserfarenhet alt att du har haft ett verksamhetsledande ansvar där du projektlett, samverkat, fördelat och prioriterat resurser.

Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av offentlig sektor samt hur man skriver ansökningar för att finansiera verksamhet och forskningsprojekt. Det är en självklarhet att du har ett stort intresse för samhällsutveckling och de sociala frågor som FoU Nordost verkar inom.

Som verksamhetschef är du trygg och tydlig i ditt ledarskap. Det kommer naturligt för dig att vara kommunikativ, både internt och externt, och att skapa nyfikenhet kring verksamheten samt arenor för utbyte på olika nivåer. Du är självmotiverande som person med en vana av att ta ansvar, driva och leda och styra dig själv och verksamheten. Vidare är det viktigt att du är strategisk och långsiktig i ditt tänk.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid.

Kontakt

I denna rekrytering samarbetar vi med Experis Executive. Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta chefsrekryterare Anna Arborelius, anna.arborelius@se.experis.com, telefon 072-5375011 eller Rutger Carlheim-Gyllenskiöld, rutgyl@se.experis.com, telefon 070-377 53 52. Vi vill ha din ansökan senast 2019-01-06.

Varmt välkommen med din ansökan!

Fackliga kontakter:

Kontakta Danderyds kommun, växel 08-568 910 00