Kval handläggare, fokus på personaladmin. stöd och rättsfrågor

Vill du bidra till Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik? Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande ska kunna utvecklas och nå målen i sin utbildning - oavsett funktionsförmåga. Vi erbjuder stöd till förskolor och skolor i hela landet som vill skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga. Vi driver också flera specialskolor, fördelar statsbidrag och utvecklar läromedel.

Placering: 
Härnösand, Örebro
Bransch: 
Kontor, Administration
Antal tjänster: 
1
Typ av jobb: 
Rekrytering till företag 

Myndigheten har cirka 1 200 medarbetare och verksamhet i hela landet.

Som medarbetare hos oss får du arbeta för allas lika värde i en organisation där delaktighet och engagerade medarbetare värderas högt. Vi ser ett stort värde i att ha medarbetare som mår bra och satsar därför mycket på friskvård och kompetensutveckling. Hos oss har du frihet att påverka ditt arbete. Mer om vad vi erbjuder kan du läsa på www.spsm.se/ledigajobb

Tjänsten är placerad inom verksamhetsområde Stöd och styrning som ansvarar för stöd och normering i myndighetsgemensamma verksamhetsfrågor. Verksamhetsområdet håller på att formera en helt ny stödenhet. Uppdraget för enheten är att ansvara för det interna stödet inom verksamhetsområde stöd och styrning och ytterligare ett verksamhetsområde som ansvarar för myndighetens utvecklingsfrågor. Det interna stödet innebär chefsstöd i frågor som exempelvis verksamhetsplanering, ekonomistyrning, ekonomiadministration, personaladministration, avtal och inköp.

Enheten kommer att bestå av fem medarbetare som är placerade på olika orter i Sverige. Även om de flesta möten sker digitalt så kan tjänsten innebära resor.

Arbetsuppgifter

Vi söker en kvalificerad handläggare som i denna tjänst får möjlighet att dels arbeta med rena personaladministrativa arbetsuppgifter men även utökade arbetsuppgifter inom personalområdet såsom den interna tillgängligheten och vårt interna rättighetsarbete. I uppdraget ingår att du är ett stöd till chefer/medarbetare kring varierande personalfrågor. Det kan ex handla om rekrytering, introduktion av nyanställda och uppföljning av personalstatistik, praktiskt stöd såsom hantering av kvitton och reseräkningar, kvalitetssäkring inför löneutbetalningar med mera.

Myndighetens arbete med det interna rättighetsarbetet samordnas centralt inom myndigheten. Din roll i det arbetet är att samordna arbetet inom verksamhetsområde Stöd och styrning och de grupper som arbetar centralt med dessa frågor. Utöver utveckling av arbetet med det samlade rättighetsarbetet ska du ha ett särskilt fokus på och proaktivt stödja och driva frågor som rör jämställdhet och tillgänglighet. Du kommer även att vara representant i en intern arbetsgrupp som hanterar operativa frågor inom processutveckling, ex att hitta likvärdiga och effektiva arbetssätt för att inventera och prioritera processer inom respektive verksamhetsområde. Det ingår även ansvar att driva och normera arbetet med att kvalitetssäkra myndighetens blanketter i syfte att säkerställa en likvärdig hantering, en enkel användning och ökad tillgänglighet. Eftersom stödenheten är en liten enhet kan även andra arbetsuppgifter inom enhetens uppdrag förekomma i tjänsten. Både enheten och tjänsten är nya, vilket innebär att du kommer att vara en del av arbetet med att utveckla rollen och arbetssättet i nära samarbete med övrig verksamhet.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har
* fullgjort en, för arbetsuppgifterna, relevant högskoleutbildning till exempel inom personalområdet.
* minst tre års erfarenhet från personaladministrativa arbetsuppgifter
* kunskaper om statlig reglering och avtal inom personalområdet

Det är meriterande om du
* har erfarenhet av arbete i offentlig verksamhet
* har erfarenhet av att arbeta med normkritik i jämställdhetsfrågor alternativt utbildning inom området.
* har erfarenhet av att arbeta med tillgänglighetsfrågor alternativt utbildning inom området.
* uttrycker dig mycket väl i tal eller teckenspråk på svenska samt skrift på svenska.
* har erfarenhet av och kännedom om Specialpedagogiskt skolmyndigheten.

Personliga egenskaper
* Du tycker om att arbeta i en snabbrörlig verksamhet och motiveras av att i detta skapa ordning och reda med hög kvalité.
* För dig är ingen uppgift för stor eller för liten utan du löser eventuella problem på ett prestigelöst och flexibelt sätt.
* Du trivs med att arbeta och att driva ditt arbete självständigt, strukturerat och noggrant samtidigt som du är flexibel och har förmåga att prioritera och arbeta med flera parallella uppdrag.
* Du är utåtriktad med ett positivt bemötande.

Stor hänsyn tas till personlig lämplighet.
Omfattning: Heltid, tillsvidare, sex månaders provanställning
Utdrag från belastningsregistret ska visas upp inför anställning.

Ansök senast: 2020-10-22

Referensnummer: A977437

Välkommen att söka genom att:


Kontakt

Alexandra Köhn Ansvarig rekryteringskonsult 070-287 39 30alexandra.kohn@se.experis.com

AnnaKarin Bergqvist Rekryteringskonsult 070 -377 20 63 annakarin.bergqvist@se.experis.com

Patrik Granström Verksamhetsområdeschef Stöd och Styrning070-314 39 10

patrik.granstrom@spsm.se

Lizanne ByströmController010-4735102lizanne.bystrom@spsm.se

Fackliga företrädare

Helle RönnekeOFR/S010-473 55 98helle.ronneke@spsm.se

Petra EklundSaco-Spetra.eklund@spsm.se

Vid all rekrytering sätter vi värde på de kvalitéer som jämställdhet och mångfald tillför verksamheten. Utdrag från belastningsregistret ska visas upp inför anställning.