Strategisk internkommunikatör till Förvaltaren

Förvaltaren i Sundbyberg söker en strategisk internkommunikatör som ska driva utvecklingen av en internkommunikation som bidrar till att bygga intern stolthet.

Placering: 
Sundbyberg
Bransch: 
Kontor, Administration
Antal tjänster: 
1

TJÄNSTEN/ROLLEN

Kommunikation är en del i arbetet för oss alla på Förvaltaren och ett naturligt inslag i verksamheten. Varje dag har vi kontakter och möten med våra hyresgäster, leverantörer, ägare och inte minst med varandra. Samtidigt är kommunikation en strategisk stödprocess för att styra, leda och utveckla verksamheten. Rollen som internkommunikatör är därför både strategisk och operativ, där dina arbetsuppgifter växlar från planering och utveckling av kommunikation, till rådgivning och konkret produktion av budskap för olika kommunikationskanaler. Målet är en effektfull internkommunikation som bidrar till intern stolthet. Du tillhör kommunikationsavdelningen och rapporterar till kommunikationschef. Vi erbjuder en helt ny roll som du själv får vara med och utveckla.

ARBETSUPPGIFTER

Som internkommunikatör bidrar du till välinformerade och engagerade medarbetare. Du utgör ett värdefullt stöd till VD och ledningsgrupp och sitter med vid ledningsgruppsmöten både som strategiskt stöd och för att hålla dig uppdaterad. I ditt ansvarsområde ingår att driva, planera och genomföra kommunikationsinsatser samt att producera innehåll för interna kanaler såsom exempelvis intranät och chefsmail.

Tillsammans med HR arbetar du för att beskriva och stärka Förvaltarens arbetsgivarvarumärke. Vidare säkerställer du intern samstämmighet genom att arbeta med övergripande budskap och kommunikationsplanering.

KVALIFIKATIONER

Du har en akademisk examen med inriktning mot medie- och kommunikationsvetenskap, alternativt annan likvärdig utbildning. För att bidra i rollen ser vi att du har minst fem års erfarenhet av att arbeta med kommunikation i en komplex och föränderlig verksamhet. Kommunikationsarbete i en politiskt styrd organisation är meriterande. Vi vill att du har gedigen kunskap om metoder och verktyg inom internkommunikation och är nyfiken på nya tekniker för att föra fram budskap och skapa dialog. Självklart har du en mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.

PERSONLIGA EGENSKAPER

Vi ser att du som person är självgående och arbetar målinriktat genom att skapa förutsättningar för att själv driva och organisera ditt arbete. Då rollen har strategisk karaktär behöver du förmågan att tänka långsiktigt och i breda perspektiv. Vi ser också att du är van vid att göra avvägningar och prioriteringar samt att du kan navigera smidigt på olika nivåer i en komplex organisation. Du är kommunikativ och har god förmåga att engagera och skapa förtroendefulla relationer.

Förvaltarens värdegrund är att vi gillar människor, vi lyssnar nyfiket och vågar utmana och vi säger och gör saker vi kan stå för. Vi erbjuder en arbetsmiljö med engagerade medarbetare, uppskattade ledare och möjligheter att vara med och bidra till ett växande Sundbyberg.

OM FÖRVALTAREN

Förvaltaren är Sundbybergs allmännyttiga bostadsbolag och har sedan starten 1947 varit med att bygga och utveckla det moderna Sundbyberg. Genom att äga, utveckla och förvalta hyresrätter och lokaler bidrar vi till ett växande Sundbyberg och en levande och hållbar stad.

För att vi ska vara långsiktigt framgångsrika navigerar vi och följer upp verksamheten utifrån fem områden; Attraktiva bostadsområden, Trygghet och trivsel, Klimat- och resurseffektiv verksamhet, Attraktiv arbetsplats samt Ekonomiskt ansvar.

Förvaltaren ingår i den kommunala koncernen Sundbybergs stadshus AB, med fyra systerbolag som ansvarar för Lokalfastigheter, Avfall och vatten, Stadsnät och Bredband.

ANSÖKAN
I denna rekryteringsprocess samarbetar Förvaltaren med Experis. Du söker tjänsten via ansökningslänken nedan. Om du vill veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Ellen Engström via ellen.engstrom@se.experis.com eller 070-3904012.

Välkommen med din ansökan!