Avdelningschef för verksamhetsstöd

Stockholmsregionen är Sveriges motor. Företagandet är starkt, forskningen, utbildningen och innovationsförmågan av högsta klass. Här bor drygt två miljoner människor, en femtedel av Sveriges befolkning och här skapas en tredjedel av Sveriges ekonomi.

Placering: 
Stockholm
Bransch: 
Management
Antal tjänster: 
1

Länsstyrelsen är en kunskapsorganisation. Här arbetar cirka 480 personer inom ett trettiotal olika yrkeskategorier som spänner över ett flertal av samhällslivets områden. Vårt arbete präglas av dynamik, initiativförmåga, hög kvalitet och effektivitet - och alltid med kunden i fokus. Respekt, ansvar, engagemang och balans är våra personalpolitiska värderingar.

Länsstyrelsen är i dag organiserad i sex avdelningar, en stab samt miljöprövningsdelegation och viltförvaltningsdelegation.

Avdelningens uppdrag
Avdelningen för verksamhetsstöd har i uppdrag att bistå ledningen med styrning av myndighetens gemensamma processer och är ledningsstöd till landshövding och länsöverdirektör samt verksamhetsstöd till avdelningarna.

Avdelningen består av fyra enheter:

Enheten för ekonomi och upphandling, Enheten för kommunikation, Enheten för personalfrågor och Enheten för verksamhetsutveckling och service

Avdelningschefens uppdrag
Som avdelningschef förväntas du leda avdelningen genom de fyra enhetscheferna. Du ansvarar för att avdelningen ger ett samlat stöd till myndighetens kärnverksamhet och att ett antal centrala processer drivs på ett samordnat och effektivt sätt inom myndigheten.

Vi lägger stor vikt på att du som avdelningschef driver verksamhetsutveckling i dialog och samverkan med sakverksamheterna. Du bygger relationer i organisationen med ett långsiktigt perspektiv och ska tydligt hantera kommunikationsvägarna inom organisationen.

Avdelningschefen ska ta strategisk höjd för att avgöra behov för organisationens framtida utveckling. En viktig uppgift är att ha fokus på styr- och ledningsprocessen och myndighetens strategiska mål.

I avdelningschefen olika roller ingår att kunna styra, ge råd och rekommendationer för att därigenom skapa förutsättningar för prioriteringar i verksamheten. Ett lösningsinriktat sätt att angripa sin roll och sina uppgifter inom avdelningen och myndigheten är en förutsättning.

Viktiga kvaliteter i arbetet är bland annat förmåga till strategisk analys och förmåga till strukturerat processarbete. Integritet, lyhördhet och förmåga att leda, styra, kommunicera och prioritera är avgörande för att lyckas väl i rollen. Därutöver är förmågan att orientera sig i samhällsdebatten och i regeringens beslut och riktlinjer viktig.

Avdelningschefen kan med fördel ha kompletterande kompetenser jämfört enhetschefernas kompetensprofil, men goda ledaregenskaper och förmåga att leda en bred verksamhet med komplex styrning är avgörande.

Du ska ha

 • högskoleexamen inom för avdelningen relevant ämnesområde
 • god kännedom om ledning, styrning och finansiering av statlig verksamhet.
 • erfarenhet från offentlig verksamhet (kommunal och/eller statlig myndighet)
 • erfarenhet av att leda och styra interna processer inom offentlig sektor exempelvis inom ekonomi och verksamhetsstyrning
 • erfarenhet av att ingå i ledningsgrupp och förmåga att verka för helhetssyn i en större organisation
 • erfarenhet av att göra avvägningar mellan olika intressen
 • erfarenhet av att leda förändring av exempelvis kultur- och arbetsprocesser
 • erfarenhet av att framföra presentationer inför publik
 • goda kunskaper i svenska både i tal och i skrift.

Du ska vara/ha

 • drivande och se till att saker blir genomförda
 • tydlig, entusiasmerande och motiverande, såväl i din ledningsgrupp som inför bredare publik
 • utåtriktad och aktiv i nätverk inom arbetsområdet
 • förmåga att se samband och skapa helhet
 • kurage och förmåga att driva frågor på olika arenor.

Det är meriterande

 • med erfarenhet av ledande roll i kärnverksamhet i offentlig sektor
 • med god kännedom om Länsstyrelsernas verksamhet och komplexa uppdrag
 • att ha goda kunskaper om Stockholms län och om den rådande politiken och dess aktörer på nationell, regional och kommunal nivå.
 • med erfarenhet av att leda såväl andra chefer som kvalificerade medarbetare och experter.

Vi vill att du främst är en bra ledare med vilja och förmåga att utöva ett närvarande ledarskap. Det innebär att du är närvarande i verksamhetens vardag och coachar dina underställda chefer löpande och stämmer av deras arbetssituation och förutsättningar regelbundet. Du tycker om att leda andra och att skapa välfungerande team. Du har förmåga att skapa tillit i förändring.

Du är dessutom medlem av myndighetens ledningsgrupp och vårt samlade chefskollegium och bärare av Länsstyrelsen varumärke såväl internt som externt.

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass varför svenskt medborgarskap är ett krav. Säkerhetsprövning genomförs inför beslut om anställning. Länsstyrelsen värdesätter språkkunskaper och erfarenheter av olika kulturer. Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper. Vi arbetar i centralt belägna lokaler i Stockholm. Vi arbetar med ständiga förbättringar och tillämpar ett digitalt arbetssätt. Vi tillämpar tidsbegränsade chefsförordnanden men anställningen är tillsvidare vid myndigheten.

Sista ansökningsdag: 2019-10-27

Kontaktpersoner

Johan von Sydow, länsöverdirektör, 010-223 12 01

Mia Lindström, SACO, 010-223 15 01

Anne-Jeanette Johansson, Facklig kontaktperson ST, 010-2231387

ANSÖK HÄR!