Produktingenjör

Produktingenjör till Lidköping

Placering: 
Lidköping
Bransch: 
Industri, produktion
Antal tjänster: 
1

Rollbeskrivning:

 

Kontaktperson mot produktchef, produktion och extern tillverkare för produktspecifikation.

Medverkar vid underhåll av produkterna. Underhållet utförs för att anpassa produkterna till förändringar i kundförväntningar/krav, produktion/process, kostnader samt ny teknik.

Ansvarar för planering, genomförande, analys och rapportering av experiment av produkterna.

Leder som projektledare eller deltar som projektmedlem i utvecklingsprojekt.

Ansvarar som projektledare för att tids- och kostnadsramars innehåll samt att målen uppnås för projekten och att arbetet dokumenteras.

Leder utvecklingen av metoder och utrustning för produktprovning.

Bedriver grundläggande undersökningar av produkterna i syfte att öka kunskap.

Ansvarar för 3D CAD-modellering av produkter. Upprättar specifikationsunderlag baserad på 3D-modeller.

Samordnar CAD-frågor med övriga avdelningar inom företaget och mot extern leverantör. (ex. vid uppdateringar)

Deltar i aktiviteter gällande kontakt med slutanvändare i syfte att bättre förstå dess behov.

Ger stöd i patentfrågor till övrig personal på avdelningen.