SJ söker Produktionsledare till depå Hagalund

SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi på uppdrag av nationella och regionala trafikmyndigheter. Koncernen omsätter cirka 7,5 miljarder SEK och har 4 500 medarbetare. Som marknadsledande tågoperatör knyter SJ ihop Sverige, liksom Skandinaviens huvudstäder Stockholm, Köpenhamn och Oslo. Varje dag väljer 130 000 personer att resa med någon av SJs 1100 avgångar från 275 stationer. SJs tågtrafik i egen regi kännetecknas av längre resor med snabb- och nattågstrafik samt regional tågtrafik mellan större städer i Sverige och huvudstäderna i Skandinavien. Den upphandlade trafiken kännetecknas av kortare tågresor mellan arbete, studier och boende inom ett län eller region. SJ är en del av lösningen för att Sveriges klimatmål ska nås. Vi möjliggör för många människor att välja tåg, det mest hållbara resesättet på längre sträckor. SJ är ett aktiebolag som ägs av svenska staten med uppdrag att driva lönsam persontrafik på järnväg. Läs mer på www.sj.se

Placering: 
Solna
Bransch: 
Management
Antal tjänster: 
1

Kort om affärsområdet
Division Fordon ansvarar för fordonsflottans livscykel och ska säkerställa att i rätt tid leverera hela, rena och säkra tåg. Division Fordon ska utveckla och upprätthålla SJs fordonspark, säkerställa rätt fordonskvalitet, en effektiv underhållsproduktion genom god planering samt balansering av underhållsbehov och kapacitet. Allt detta i samarbete med underhållsleverantörer. Hagalunddepån är SJs största depå med ca 350 anställda och 32000 avgångar/år. I Hagalunddepån sker många olika aktiviteter med ansvaret att operativt styra underhållet för samtliga SJs fordon.

Om tjänsten
Produktionsledaren ska via sitt personalansvar säkerställa att medarbetaren har förutsättningar för att göra sitt jobb och uppnå SJ verksamhetsmål genom att agera med ett värdegrundat ledarskap och enligt SJs ledarprinciper. Som ledare ska du vara en förebild för andra, bidra till hela SJs utveckling och skapa resultat inom det egna ansvarsområdet genom att tillvarata och utveckla potentialen hos medarbetare och teamet. Produktionsledare i depå har utpekade ansvarsområden/processer där de har huvudansvar för ständiga förbättringar och i förekommande fall resultatansvar.       

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

 • Säkerställa att SJs policys, lagar och kollektivavtal efterlevs och att vi har en god och säker arbetsmiljö
 • Utveckla och dokumentera komfortprocesserna. Dessa innefattar städning av SJs tåg, vattenpåfyllning, utvändig tvätt av rutor samt olika aktuella utvecklingsområden.
 • Säkra att medarbetarna har kännedom och kunskap om nya och uppdaterade instruktioner
 • Driva arbetet med ständiga förbättringar genom att involvera medarbetarna
 • Leda reaktivt och proaktivt förbättringsarbete
 • Följa upp och kontinuerligt ge återkoppling på medarbetarnas beteende och arbetskvalitet
 • Rehabiliteringsansvar för medarbetarna
 • Inneha ett produktionsansvar för hela depån under givna tidsperioder
 • Arbeta aktivt utifrån ett affärsmässigt perspektiv med kunden i fokus

Erfarenheter/krav

 • Treårigt gymnasium eller motsvarande
 • Minst 5 års arbetslivserfarenhet
 • Goda ledarerfarenheter
 • Erfarenhet från produktionsrelaterad verksamhet gärna inom städning
 • Erfarenhet av personalansvar från större organisation

Personliga egenskaper

 • Social kompetens med förmåga att kunna hantera många kontaktytor samtidigt
 • Förmåga att motivera och entusiasmera sina medarbetare
 • Förmåga att fatta beslut samt drivkraften att genomföra dem
 • Inneha ett strategiskt tänkande och förstå konsekvensen av tagna beslut
 • Vara organiserad och noggrann med förmåga att dokumentera och sedan vidareutveckla processer
 • Förmåga att se helheten
 • Vara ansvarstagande
 • Inneha personlig mognad och integritet
 • Vara kommunikativ och lyhörd
 • Kunna agera utifrån SJs värderingar och ledarprinciper

Ansökan
I den här rekryteringen samarbetar SJ med Experis. Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Experis rekryteringskonsult Katarina Thomasson på 08-736 11 26 alternativt katarina.thomasson@se.experis.com.

Urval sker löpande. Din ansökan ska innehålla personligt brev och CV. Vi ser fram emot din ansökan.

Övrigt
Anställningen startar enligt överenskommelse.

SJ vet att mångfald ger fler perspektiv och ökar SJs konkurrenskraft. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrunder som vill vara med och bidra till ett inkluderande arbetsklimat. SJ för människor närmare varandra, varje dag. SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. Koncernen omsätter cirka 7,9 miljarder SEK och har 4 600 medarbetare. Som marknadsledande tågoperatör knyter SJ ihop Sverige, liksom Skandinaviens huvudstäder. Varje dag väljer 140 000 personer att resa med någon av SJs 1 200 avgångar från 288 stationer.
Vill du ha mer information om tjänsten, kontakta Martin Ljungström, Vikarierande Platschef på 070-347 3840 eller
Peder Emond, Produktionschef, Depå Hagalund på 010-751 5038.