Läkare sökes till Medicinteknik hos Läkemedelsverket

Vill du bidra med din kliniska kompetens i ett spännande vetenskapligt sammanhang? Är du läkare och vill ha möjlighet att utvecklas, påverka utvecklingen inom medicinteknik och bidra med just din viktiga expertis? Just nu söker vi på Experis Läkare inom Medicinteknik till Läkemedelsverket där du tillsammans med flera andra läkare får möjlighet att bidra med din kliniska kompetens.

Placering: 
Uppsala
Bransch: 
Teknik, Naturvetenskap
Antal tjänster: 
1

Läkemedelsverket är en myndighet under Socialdepartementet och vi verkar för att läkemedel och övriga produkter inom vårt ansvarsområde är säkra, effektiva och av god kvalitet. Läkemedelsverket ska vara en ledande kraft i samverkan för bättre hälsa genom att bidra till utvecklingen av folk- och djurhälsan, hälso- och sjukvården. den medicinska forskningen och läkemedelsutvecklingen i Sverige och Europa.

Hälso- och sjukvården och patienterna ställer allt högre krav på att få tillgång till effektiva, säkra och miljövänliga medicintekniska produkter och läkemedel som tillgodoser deras individuella behov. Hos oss får du arbeta med kliniska och vetenskapliga frågeställningar som rör den senaste utvecklingen inom den medicinska forskningen i ett nationellt och internationellt sammanhang. Vi är en kunskapsintensiv myndighet som erbjuder dig intressanta arbetsuppgifter i en spännande och lärorik miljö. Vår organisation präglas av öppenhet, professionalism och proaktivitet.

Beskrivning av enhet/verksamhet
Enheten för Medicinteknik ansvarar för tillsyn av medicintekniska produkter och deras tillverkare. Ledstjärnan i vår verksamhet är att patienter ska ha tillgång till medicintekniska produkter som är säkra och ändamålsenliga. Idag räknar man med att det finns ca 700 000 medicintekniska produkter på marknaden och dessa produkters betydelse för vården och hälsan ökar ständigt. Enheten för medicinteknik består av en bred sammansättning av kompetenser, vilket ger en god förmåga att se helheten i de frågor vi hanterar och skapar därigenom en stimulerande miljö för kompetensöverföring och utveckling. Tillsyn inom medicinteknik är en internationell angelägenhet varför en ökad del av arbetet görs i samarbete med kollegor vid andra europeiska myndigheter. Enheten representerar Sverige som medicinteknisk expert i ett flertal EU-arbetsgrupper.

Arbetsuppgifter
Som läkare och klinisk utredare på Läkemedelsverket har du inblick i regelverk och kan påverka tillsynen av medicintekniska produkter på nationell och internationell nivå. Vi arbetar bland annat med bedömning och säkerhetsuppföljning av kliniska prövningar, bedömning av inrapporterade olyckor och tillbud med medicintekniska produkter samt framtagning av information till profession och allmänhet. Din huvuduppgift blir att med hjälp av din kliniska expertis bedöma kliniska prövningar, bedriva tillsyn av medicintekniska produkter genom att granska kliniska data samt utföra riskvärderingar för olycks- och tillbudsrapporter. Utformning av vägledningar inom medicinteknikområdet kan också komma att ingå i arbetsuppgifterna.
Arbetet är självständigt och bedrivs i nära samarbete med andra läkare och andra discipliner, t.ex. ingenjörer, statistiker, toxikologer och farmaceuter. Arbetssättet innebär att du deltar i stimulerande vetenskapliga diskussioner inom många olika specialistområden vilket bidrar till att utveckla och bredda din kompetens. Då arbetsuppgifterna i gruppen är varierande förväntas du delta i arbete även utanför ditt expertområde. Våra arbetsuppgifter sker till en del i ett europeiskt samarbete.
Läs gärna mer om den bredd av arbetsuppgifter som våra läkare arbetar med http://www.lakemedelsverket.se/lakare


Utbildning och erfarenhet
Du är läkare med erfarenhet av arbete med medicintekniska produkter. Specialistutbildning inom relevant område, doktorsexamen eller annan forskningserfarenhet är meriterande. Erfarenheter från arbete inom medicinteknisk industri eller myndighet är meriterande. Arbetet förutsätter att du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska samt har god datorvana
Personliga egenskaper
Du har ett genuint intresse för klinisk forskning och du är vetenskapligt nyfiken. Du har god analytisk förmåga, ser samband i stora mängder av information och kan göra relevanta prioriteringar inom fastställda tidsramar. Det är en självklarhet för dig att arbeta i team och att bidra med att skapa laganda och ett förtroendefullt och produktivt arbetsklimat.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Det finns möjlighet att kombinera arbetet hos oss med klinisk tjänstgöring eller forskning. Vi tillämpar flextid vilket ger möjligheter att balansera arbetsliv och privatliv.
Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Intyg som styrker din ansökan tas med vid intervju.

Kontakt
Den här rekryteringen görs i samarbete med Experis. För frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Elin Tiger Mårtensson på 021-151203, elin.tiger.martensson@se.experis.comalternativt rekryteringskonsult Daniel Pettersson, på 018-185975, daniel.pettersson@se.experis.com.


Du kan även kontakta de fackliga företrädarna Ulf Olsson, SACO och Pia Wictor, ST. De finns på telefon 018-17 46 00 eller nås genom e-post fornamn.efternamn@lakemedelsverket.se


Varmt välkommen med din ansökan via:
https://lakemedelsverket.se/overgripande/Arbeta-hos-oss/