Huddinge samhällsfastigheter rekryterar IT & Digitaliseringschef

Huddinge Samhällsfastigheter är ett kommunalt fastighetsbolag – ägare är Huddinge kommun. Under hösten har tidigare Huge Fastigheter AB delats upp i två nya bolag, Huge Bostäder AB och Huddinge Samhällsfastigheter AB. Det nya bolaget äger, utvecklar och förvaltar kommunala lokaler, allt i från frilufts- och idrottsanläggningar till skolor, förskolor och äldreboenden. Huddinge Samhällsfastigheter har ca 100 anställda och förvaltar fastigheter över hela Huddinge kommun.

Placering: 
Stockholms län
Bransch: 
IT, data
Antal tjänster: 
1

Arbetsuppgifter 

I rollen har du har verksamhets-, ekonomi- och personalansvar för din enhet och ansvarar för att medarbetarprocesser enligt företagets värderingar och policys efterlevs. IT gruppen är idag 6 personer där alla har ett nära samarbete med verksamheten. Du har ett brett ansvarsområde och arbetar tillsammans med verksamheten kontinuerligt med att utveckla och driva IT och digitaliseringen framåt, samt definiera nya krav på systemen. Du utgör beställare av tjänster från våra IT-leverantörer och driver utvecklingsprojekten, samt att du även ansvarar för den långsiktiga förvaltningen av systemen inom ditt ansvarsområde. Det blir din uppgift att leda krav- och implementeringsprojekt samt driva andra spännande initiativ inom dina ansvarsområden.

Exempel på arbetsuppgifter

 • Ta beslut om åtgärder inom ansvarsområdet och gällande budgetramar som tar hänsyn till företagets policys, attestregler, personella resurser samt lagar och avtal.
 • Driva och utveckla verksamheten utifrån företagets övergripande mål och strategier
 • Säkerställa tydlig målstyrning och måluppfyllelse inom den egna ansvarsenheten samt bidra till utvecklingen inom hela Teknisk Utveckling.
 • Skapa och realisera strategier och planer inom den egna enheten. Bidra till strategi- och planering för hela Teknisk Utveckling.
 • Målmedvetet driva förändringar
 • Tillsammans med dina medarbetare vara verksamhetens stöd och rådgivare avseende digitaliseringens möjligheter.
 • Agera kravställare vid upphandlingar.

Kvalifikationer:

Vi ser att du har: 

 • Examen från data- och systemvetenskaplig linje eller annan relevant högskoleutbildning
 • Flerårig chefserfarenhet inom privat och/eller offentlig verksamhet med resultat och personalansvar
 • Erfarenhet av att leda, driva och utveckla digitaliseringsprojekt genom andra chefer och avdelningar
 • Erfarenhet från Fastighetssystem
 • Erfarenhet av att hitta och definiera nya möjligheter till förbättring av processer och lösningar
 • Erfarenhet av att kravställa ny funktionalitet          
 • Goda kunskaper i svenska och engelska, både tal och skrift
 • Erfarenhet av projektledning och/eller förändringsprojekt
 • Meriterande med erfarenhet från arbetat i politiskt styrd organisation

Personliga egenskaper för tjänsten 

 • Hög integritet samt ett gott omdöme
 • Beslutsför, drivande med god förmåga till samverkan med kollegor, kunder och samarbetspartners
 • Lyhörd, tydlig, prestigelös mot kollegor, kunder och samarbetspartners
 • Innovativ och nytänkande

Ansökan:

I denna rekrytering samarbetar Huddinge Samhällsfastigheter med Experis IT. Frågor om tjänsten besvaras av Jan Falck, Senior rekryteringskonsult på Experis IT, telefonnummer 08-508 954 44. Du söker tjänsten genom att registrera ditt CV på www.experis.se samt koppla mot tjänsten. Sista ansökningsdatum är 2018-08-31. Urval och intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.