Chef till Internrevisionen på Stockholms universitet

Ref.nr SU FV-4062-19 Sista ansökningsdag 2020-12-20 Stockholms universitet är ett ledande universitet i en av Europas mest dynamiska huvudstäder. Här är 33 000 studenter, 1 600 doktorander och 5 500 medarbetare verksamma inom de naturvetenskapliga och humanvetenskapliga områderna. Universitetet omsätter ca 5 miljarder kronor per år.

Placering: 
Stockholm
Bransch: 
Ekonomi, Finans, Försäkring
Antal tjänster: 
1

Internrevisionen
Internrevisonen består för närvarande av en internrevisor och en internrevisionschef. Under 2020 avser Internrevisionen, förutom att rekrytera en ny chef, förstärka enheten med ytterligare en internrevisor. Stockholms universitets styrelse är Internrevisionens uppdragsgivare och Internrevisionen är placerad direkt under styrelsen. Resultatet av arbetet rapporteras löpande under året till styrelsen. Under året samverkar Internrevisionen även med styrelsens revisionsutskott och styrelsens ordförande.

Arbetsuppgifter
Som chef för Internrevisionen får du en unik inblick i universitetets organisation. Ditt arbete är självständigt och ger goda möjligheter till personlig och professionell utveckling samt till att vidareutveckla internrevisionens gransknings- och rapporteringsmetoder. I arbetet ingår att att upprätta en en årlig revisionsplan och att ansvara för att planerade granskningar genomförs, att den interna styrningen och kontrollen utvärderas samt att förslag lämnas på effektivi­seringar och förbättringar inom verksamheten. Arbetet innebär att du med bibehållen självständighet och integritet etablerar ett gott samarbete med universitets ledning och de delar av verksamheten som granskas. Som chef ansvarar du för enhetens kvalitets- och kompetensarbete och bevakar utvecklingen inom internrevisions­området.

Kvalifikationer
Du har akademisk examen inom ekonomi, samhällsvetenskap, juridik eller motsvarande. Du har minst fem års erfarenhet av intern och/eller extern revision från företrädesvis statlig verksamhet, alternativt annan yrkeser­farenhet som vi bedömer likvärdig. Du bör ha chefserfarenhet och gärna certifiering som internrevisor. Som person är du modig, lyhörd och har förmågan att skapa ett gott arbetsklimat.

För att lyckas i din roll behöver du ha ett stort intresse för människor och för verksamheten, vara analytisk, strukturerad, hålla deadlines och arbeta utifrån ett helhetsperspektiv på verksamheten. Du är en mogen ledare som agerar med prestigelöshet och transparens. Rollen ställer krav på objektivitet, oberoende, beslutsförhet och personlig integritet. Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper.

Du bör ha mycket god förmåga att utrycka dig i tal och skrift på svenska samt god förmåga att tillgodogöra dig komplex information på engelska.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, provanställning kan tillämpas. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning, ange därför gärna löneanspråk. Tillträde enligt överenskommelse. Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
I denna rekrytering samarbetar Stockholms universitet med Experis. Närmare information om anställningen lämnas av rekryteringskonsult Sophie Karlsson, tfn 08-452 33 37 och av styrelsens ordförande Kerstin Calissendorff (kerstin.calissendorff@dom.se tel. 076-867 48 18) och internrevisionschef Mikael Lundén (mikael.lunden@su.se tel. 072-145 73 77).

Ansökan
Du söker anställningen i Stockholms universitets rekryteringssystem via denna länk: https://www.su.se/om-oss/jobba-pÃ¥-su/lediga-jobb. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag den 20 december 2019. Märk ansökan med Dnr- SU FV-4062-19. Bifoga endast personligt brev och CV. Kopior på betyg och intyg tar du med vid en eventuell intervju.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar - sökande.

Facklig företrädare:

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).