Östermalms stadsdelsförvaltning söker avdelningschef förskola

Stockholms stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Stockholm kommer att växa till en miljonstad till år 2030 och det ställer höga krav på oss som arbetar i staden att bli ännu bättre. Därför behöver vi dig som vill utveckla verksamheten för stockholmarna och ett Stockholm i världsklass. Stockholms stad erbjuder spännande och utmanande arbeten med ett öppet arbetsklimat som präglas av respekt för allas lika värde. I Östermalms stadsdelsområde bor det ca 74 000 personer och är en av Stockholms natur skönaste stadsdelsområden samt ett av de geografiskt största. Stadsdelsområdet omfattar stadsdelarna Östermalm, Gärdet, Hjorthagen, Norra Djurgården och Södra Djurgården.

Placering: 
Stockholms län
Bransch: 
Pedagogiska arbeten
Antal tjänster: 
1

Förskole- och parklekavdelningen omfattar den kommunala förskolan samt den öppna fritidsverksamheten. Förskole- och parklekavdelningen står inför en spännande tillväxtfas där Norra Djurgårdsstaden är det område som växer snabbast. På avdelningen arbetar ca 500 medarbetare.

Arbetsuppgifter

Som avdelningschef är du direkt underställd stadsdelsdirektören och ingår i förvaltningens ledningsgrupp. Du arbetar utifrån högt uppsatta mål och åtaganden och har budget-, personal- samt verksamhetsansvar.

Din medarbetargrupp består b.l.a av sju enhetschefer samt av ett avdelningsstöd. Som avdelningschef ger du förutsättningar för dina medarbetare att lyckas i sina uppdrag med att nå kommunfullmäktiges och stadsdelsnämndens mål. Du leder planerar, utvärderar och utvecklar området förskola/parklek på Östermalm. För närvarande pågår flera intressanta utvecklingsprojekt inom förskola, t ex införande av en skolplattform samt utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet och det pedagogiska ledarskapet.

Inom stadsdelen kommer flera nybyggnationer av förskolor att ske inom närliggande tid. Ditt uppdrag blir där att genomföra detta på ett professionellt sätt tillsammans med berörda personer.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har akademisk examen inom området påbyggd med en rektorsutbildning. Du ska ha ett genuint intresse för pedagogisk utveckling och god kunskap om förskolan, dess lagstiftning och styrdokument. Du har även gedigen erfarenhet av förskolans verksamhetsfrågor på alla nivåer. Du förstår och har erfarenhet av vad det innebär att arbeta inom politiskt styrd verksamhet och trivs med det. Du har erfarenhet av chefsuppdrag på hög nivå och drivs av en vilja att ständigt förbättra verksamheten och upprätthålla goda relationer. Du behöver vara resultatorienterad och ha förmåga att såväl fatta beslut som att genomföra dem. Som person är du prestigelös och trygg i dig själv. Som ledare är du drivande och skapar goda relationer samt har en analytisk och strategisk förmåga.

Kontakt

Förvaltningen samarbetar i denna rekrytering med Experis. Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta chefsrekryteringskonsult Anna Arborelius, anna.arborelius@se.experis.com, telefon 072-537 50 11. Löpande intervjuer kommer att ske så skicka gärna din ansökan omgående och absolut senast 7.6 2018. Välkommen!