Polisen söker chef till ekonomiavdelningen

Polismyndigheten Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Polismyndigheten står inför en stor tillväxt det kommande åren samtidigt som kraven på polisen har ökat under senare år. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen. Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Placering: 
Stockholms län
Bransch: 
Ekonomi, Finans, Försäkring
Antal tjänster: 
1

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen ansvarar för Polismyndighetens ekonomi- och verksamhetsstyrning, lokalförsörjning, service, miljöledning samt inköp och upphandling av varor och tjänster.
Ekonomiavdelningen har ca 400 medarbetare på flera orter i landet. Avdelningen är organiserad i ett antal enheter där enhetscheferna rapporterar till avdelningschefen för ekonomiavdelningen. Den breda variationen av arbetsuppgifter i relation till Polismyndighetens samhällsviktiga uppdrag gör ekonomiavdelningen till en spännande och attraktiv arbetsplats.

Uppdraget som chef för ekonomiavdelningen

Ditt uppdrag som chef för ekonomiavdelningen är att tillsammans med dina enhetschefer förvalta, utveckla, styra och leda ekonomiavdelningens arbete. Uppdraget innebär att vara ett strategiskt och operativt stöd i hela myndigheten. Som chef för ekonomiavdelningen rapporterar du direkt till rikspolischefen samt ingår i Polismyndighetens strategiska ledningsgrupp där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens långsiktiga förändrings- och utvecklingsarbete.

I din ledningsgrupp ingår avdelningens biträdande chef, enhetscheferna samt kanslichefen. Ditt uppdrag blir att, i nära samverkan med verksamheten, fortsätta utveckla avdelningens arbetssätt och leveranser och därigenom bidra till utvecklingen av svensk polis.

Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att utöva ett tydligt, tillgängligt och tillitsbaserat ledarskap som ger förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap. Som chef ansvarar och verkar du för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar. Uppdraget innebär även att driva förändring på ett sätt som leder till ett långt och hållbart arbetsliv med ett fokus på delaktighet och motivation. Genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter.

Kompetens och erfarenhet

Du som söker ska ha:

  • flera års erfarenhet av att driva och leda i en stor och komplex organisation genom och tillsammans med andra chefer
  • flera års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
  • erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva förändrings- och utvecklingsarbete
  • ingått i ledningsgrupp på strategisk nivå
  • flera års erfarenhet av att ha arbetat med strategiska styr- och ledningsfrågor inom avdelningens verksamhetsområde

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Erfarenheter, kunskaper och förmågor (ledarkriterier) beskrivs i bifogad kravprofil.

Se hela kravprofilen här.

Kontaktpersoner

Vid frågor vänd er till chefsrekrytering@polisen.se eller kontakta Maria Bondestam, HR-strateg, på telefon 010-56 41 442. 
Parallellt med annonseringen har Experis uppdrag att genomföra en searchprocess. Rekryteringskonsult Anna Arborelius 072-537 50 11 svarar på dina frågor från 2017-07-30.

Fackliga företrädare

Polisförbundet: Göran Malmborg, 0703-558 858

Saco-S: Lars Modig, 0725-697 940

ST: Karin Svenning, 0709-525 820

SEKO: Karna Tillheden, 0732-490 422

Övrig information

Anställning

– Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning

– Placering i Stockholm

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning, med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen kommer att genomföras före anställning. Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

Ansökan

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev. Ansökan skickas till jobb.chef@polisen.se  eller till adressen: Polismyndigheten, registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm. Märk din ansökan med ref. nr. A321.977/2018 i mailets ärendemening.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan via papperspost.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är att du som kandidat samtycker till sådan behandling som en del av ansökan till tjänsten, där du som kandidat väljer vilken typ av personuppgifter som delas med Polismyndigheten i detta avseende. Observera att du som kandidat är berättigad att när som helst dra tillbaka det nämnda samtycket genom att kontakta Polismyndigheten.

Dina personuppgifter behandlas hos oss under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen, dock längst två år. Du som kandidat kan när som helst kontakta Polismyndigheten för att utöva rätten att få tillgång till, korrigera eller radera personuppgifter. Även för att begränsa eller invända mot behandlingen av din data samt rätten till dataportabilitet. Dessutom har du som kandidat rätt att lämna ett klagomål till dataskyddsmyndigheterna när det gäller behandling av dina personuppgifter.

De personer som har tillgång till personuppgifterna är rekryterande chef samt HR-konsulter hos Polismyndigheten. Har du frågor kring integritet, kontakta Polismyndigheten för ytterligare information.  Mer information finns på www.polisen.se/personuppgifter/rattigheter

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 24 augusti 2018!